Synkka-palvelu uudistuu

GS1 selvitti asiakkailta kehitystarpeita vuoden 2016 Synkka-järjestelmäpäivityksen yhteydessä. Selvityksen perusteella Synkan tärkeimmiksi kehityskohteiksi määritettiin palvelun käytettävyys, tuotetietojen laadun parantaminen sekä tuotetietojen kansainvälinen välitys.

GS1 on käynnistänyt Synkka-palvelun kehitysprojektin Synkka 3.0. Projektin tehtävänä on kehittää palvelua vastaamaan esiin nousseisiin asiakastarpeisiin. Kehitysprojektissa Synkkaa uudistetaan merkittävästi:
- uusi järjestelmäalusta, TradeSync, jota käyttää mm. GS1 Tanska 
- uusi käyttöliittymä, joka ohjaa ja nopeuttaa palvelun käyttöä 
- mahdollisuus vastaanottajakohtaisiin kenttiin
- 10 uutta maaprofiilia kansainvälisten tuotetietojen tehokkaampaan välittämiseen

Synkan päivitys tehdään samanaikaisesti kansainvälisen GDSN-tuotetietostandardin päivityksen yhteydessä marraskuussa 2017. Yhdistämällä nämä toimenpiteet minimoidaan asiakkaille tulevat muutostarpeet.

Näiltä sivuilta löydät kaikki projektiin liittyvät materiaalit.

Synkka-palvelun kehitysprojektin aikataulu:

Aikataulu_web 01062017