Latauspohjan luominen

Videossa kerrotaan, kuinka uusi latauspohja luodaan. Latauspohjia voi hyödyntää aineistojen lataamisessa järjestelmästä halutussa muodossa.