Displayn perustaminen

Päivitetty 14.6.2016

Synkka-tuotetietopankkiin on mahdollista perustaa tuotteita, jotka ovat esillepantavia. Esillepantavia tuotteita kutsutaan display-tuotteeksi. Tässä ohjeessa on kuvattu, miten erityyppiset display-tuotteet perustetaan tuotetietopankkiin.

Ohjeen sisältö

Mikä on display?
Display-tuotteen nimeäminen
Tuotteen Hierarkiataso/tyyppi F7158
Display, joka on lajitelma
Yhden tuotteen display
Hyllytettävä tuote
Muutoshistoria

Mikä on display?

Tuotteen esillepanosta kertovat seuraavat kentät:

 • Onko tuote display F7330,
 • Onko display valmis pakkaus F7341
 • Displayn tyyppi F7340.

Näihin kenttiin tulee antaa tietoja, mikäli tuote on display. Muussa tapauksessa ne jätetään tyhjäksi.

Displayn tunnistaminen

Display-tuotteita löytyy melkein kaikista tuoteryhmistä ja ne ovat kaupoissa yleisiä. Displayt voivat olla sekä kuluttajatuotteita, että logistisia pakkauksia. Tyypillisiä esimerkkejä ovat hyllydisplay ja lattiadisplay.

Alla on kuvattuna kuluttajille suunnattu hyllydisplay. Esimerkin tuote on yhden tuotteen display sillä se sisältää vain yhtä GTIN-koodillista tuotetta. Tämä lisäksi tuotteessa on markkinointiin tarkoitettu kyltti/juliste, joka taitetaan esiin vasta kaupassa. Tuotteen logistiset mitat eroavat siksi tuotteen esillepanon mittatiedoista ja tästä syystä tuotteelle täytyy antaa myös esillepanoin mittatiedot.

Tuote on selkeästi esillepantava, ja sille annetaan siksi displayn tiedot tuotetietopankkiin:

 • Onko tuote display F7330 = Kyllä
 • Onko display valmis pakkaus F7341 = Kyllä
 • Displayn tyyppi F7340 = hyllydisplay, valmis.

Display voi olla myös logistinen yksikkö, kuten kuljetuspakkaus (esim. myymälälava).

display1

Display-tuotteen nimeäminen

Display-tuote, joka sisältää vain yhtä tuotetta, nimetään seuraavan esimerkin mukaisesti. Huomaa etuliite DSP, joka mainitaan kaikissa kielissä.

 • Esimerkki: DSP Maukas 150g kola täytekeksi

Display-tuote, joka sisältää vähintään kahta GTIN-koodillista vähittäistuotetta, nimetään seuraavan esimerkin mukaisesti. Huomaa etuliite SEKDSP.

 • Esimerkki: SEKDSP Maukas 240x150g 4var keksi

Tuotteen Hierarkiataso/tyyppi F7158

Hierarkiataso kuvaa GTIN-koodin sijainnin tuotehierarkiassa. Kaikki tuotteet ja pakkaukset, jotka ovat luonteeltaan esillepantavia, saavat arvon DISPLAY_SHIPPER.

Ainoastaan silloin kun kyseessä on esillepantava lava, jonka paino on yli 25 kg, merkitään sen pakkaushierarkiataso/tyypiksi LAVA. Yli 25 kg painavat lavat eivät voi olla käsikeräilyssä johtuen työsuojelumääräyksistä, ja nämä pakkaukset tunnistetaan Lava hierarkiataso/tyypistä. Display-tuote, joka on pakkaustyypiltään lava nimetään etuliitteellä DSP tai SEKDSP.

Alle 25 kg painavat esillepantavat lavat saavat arvon DISPLAY_SHIPPER. Nämä lavat voivat olla painonsa nähden vielä käsikeräilyssä.

Display, joka on lajitelma

Display, joka on lajitelma, koostuu aina vähintään kahdesta GTIN-koodillisesta vähittäistuotteesta. Valitse lajitelmalle Tuotteen hierarkiataso/tyyppi F7158: DISPLAY_SHIPPER.

Tuotetiedon vastaanottajat tunnistavat lajitelmat tietokentästä Sisältyvien tuotteiden lukumäärä F7257. Tuote on lajitelma mikäli tässä kentässä oleva arvo on suurempi kun 1.

Hyllytettävä tuote

Hyllytettävää tuotetta kutsutaan tarjottimeksi. Tarjotin on luonteeltaan esillelaitettava pakkaus ja se voi siksi samanaikaisesti olla myös display-tuote. Tavarantoimittaja voi itse päättää, antaako hän tarjottimelle myös display-pakkauksen tiedot. Display-pakkauksen ja tarjottimen ero voi joissain tapauksissa olla hyvin pieni.

Anna tarjottimen lisätiedot, mikäli display on tarjotin:

 • Tuotteita korkeussuunnassa F7247
 • Tuotteita syvyyssuunnassa F7248.
 • Tuotteita leveyssuunnassa F7249, kenttä löytyy näkymältä Pakkaushierarkia.

Muutoshistoria

Päiväys Muutos Tekijä
18.4.2016 Valmis. GS1 Finland Oy
14.6.2016 Muutettu word-dokumentti verkkosivupohjaiseksi ohjeeksi. GS1 Finland Oy
18.5.2017 Hierarkiataso/tyyppi Display Shipper käyttö siirtymäajan loputtua GS1 Finland Oy