Tuotetietopohja

Uusi tuote voidaan lisätä tuotetietopankkiin kopioimalla toisen tuotteen tiedot. Tällöin käytetään apuna tuotetietopohjaa. Oheinen video opastaa tuotetietopohjan käytössä.

0:25 Luo tuotetietopohja
1:15 Luo uusi tuote tuotetietopohjalta
2:07 Luodut tuotetietopohjat löytyvät Tuotetietopohjat valikosta
2:17 Kuljetuspakkauksen lisääminen tuotetietopohjan avulla
2:38 Vähittäistuotteen linkittäminen kuljetuspakkaukseen