Erilaisia pakkaushierarkioita

Päivitetty 13.6.2016

Pakkaushierarkioita on erilaisia, millainen pakkaushierarkia on, riippuu tuotteesta ja sen myyntieristä ja niiden toimituksista.

Ohjeen sisältö

Pakkaushierarkia, jossa on vain yksi taso
Pakkaushierarkiassa vähittäistuote ja yksi kuljetuspakkaus
Useampitasoinen pakkaushierarkia, ylimpänä GTIN-koodillinen lava
Pakkaushierarkiassa on useampi haara
Tuotteet, joita ei toimiteta lavalla
Muutoshistoria

Pakkaushierarkia, jossa on vain yksi taso

Pakkaushierarkiassa voi olla vain yksi taso, vähittäistuote (BASE_UNIT_OR_EACH). Esimerkiksi tällaisia pakkaushierarkioita voivat olla:

 • 5 kg perunasäkki
 • laatikollinen palvelutiskissä myytävää kalaa
 • HoReCa-toimijalle toimitettava dyno-laatikollinen salaattisekoitusta
 • Aikakausilehti

Huolimatta siitä, millainen pakkaushierarkian alin / pienin tuote on, se on perustettava aina Hierarkiataso/tyypiltään F7158 VÄHITTÄISTUOTTEEKSI. Mikäli pakkaushierarkiassa ei ole vähittäistuotteeksi määriteltyä tasoa, vastaanottajat eivät pysty käsittelemään mitään pakkaushierarkian osaa. Myöskin kaikki tuotteen ominaisuustiedot (luokittelut, verotiedot, lisätiedot, vaarallisten aineiden tiedot) jäävät antamatta.

Yhden tason pakkaushierarkiassa vähittäistuotteelle annetaan Kyllä-tieto seuraaviin kohtiin:

 • Onko Vähittäistuote F7307
 • Onko Tilausyksikkö F7151
 • Onko Laskutusyksikkö F7125
 • Onko Kuljetusyksikkö F7090

Mikäli vähittäistuotetta ei pakata GTIN-kooditetulle lavalle, sille on annettava lavaustiedot, eli tiedot siitä kuinka sitä logistisesti kuljetetaan.

Pakkaushierarkiassa vähittäistuote ja yksi kuljetuspakkaus

Mikäli pakkaushierarkiassa on useampi GTIN-koodilla tunnistettava taso kuin yksi, on toimittajan perustettava ne tasot tuotetietopankkiin. Mikäli myyntierällä ei ole omaa yksilöllistä GTIN-koodia, sitä ei voi perustaa Synkka-tuotetietopankkiin.

Mikäli pakkaushierarkiassa on sekä vähittäistuote (BASE_UNIT_OR_EACH) että sen yläpuolella oleva taso, tällöin yläpuolisen tason hierarkiataso/tyypiksi annetaan se mitä on sovittu käytettäväksi sen tyyppisellä pakkauksella.

Pakkaushierarkiassa ei voi olla kahta vähittäistuotetta päällekkäin.

Mikäli vähittäistuotteen yläpuolinen taso ei ole GTIN-kooditettu lava, eikä pakkaushierarkiassa ole GTIN-kooditettua lavaa, tälle pakkaushierarkian tasolle annetaan sen logistisen lavan tiedot.

Tällöin kuljetuspakkaukselle annetaan Ei-tieto seuraaviin kohtiin:

 • Onko Vähittäistuote F7307
 • Onko kuluttajatuote F7060

Seuraavien kohtien kyllä/ei vaihtoehto riippuu siitä miten kuljetuspakkausta käsitellään:

 • Onko Tilausyksikkö F7151
 • Onko Laskutusyksikkö F7125
 • Onko Kuljetusyksikkö F7090
vt+kp

Myyntierä pakataan GTIN-koodittomalle lavalle
Mikäli vähittäistuotteen kuljetuspakkaus pakataan GTIN-koodittomalle logistiselle lavalle, on tämän lavan tiedot annettava kuljetuspakkauksen tietojen yhteyteen, eli aina pakkaushierarkian ylimmälle tasolle.
Yhdessä pakkaushierarkian haarassa, ei saa olla kuin yhden GTIN-koodittoman lavan tiedot.

Vähittäistuote pakataan GTIN-kooditetulle lavalle
Mikäli vähittäistuotteella ei ole erillistä (GTIN-koodilla tunnistettavaa) kuljetuspakkausta vaan se pakataan suoraan GTIN-kooditetulle lavalle, silloin pakkaushierarkiassa on kaksi tasoa, vähittäistuote ja GTIN-koodillinen lava.

vt+gtin
Useampitasoinen pakkaushierarkia, ylimpänä GTIN-koodillinen lava

Alimpana tasona on aina vähittäistuote, sen yläpuolelle perustetaan joko:

 • Kuljetuspakkaus CASE, joka sisältää yhtä GTIN-koodillista vähittäistuotetta
 • Lajitelma DISPLAY_SHIPPER, joka sisältää vähintään kahta eri gtin-koodillista tuotetta

Ylimmäksi tasoksi perustetaan GTIN-koodillinen lava. Tämä tunnistetaan Hierarkiataso/tyypistä F7158 arvosta Lava (PALLET).

Pakkaushierarkiassa on useampi haara

Alimpana on aina vähittäistuote. Yhdellä vähittäistuotteella voi olla useampi eri pakkaushierarkian haara. Jokainen erikokoinen myyntierä perustetaan omaksi pakkaushierarkian haarakseen.
Myymälälavat ja yhden tuotteen displayt, perustetaan omaksi pakkaushierarkiahaarakseen. Nämä on aina linkitettävä suoraan vähittäistuotteeseen.

vt+haara

Tuotteet, joita ei toimiteta lavalla

Mikäli tuotetta ei koskaan toimiteta lavalla, silloin pakkaushierarkian ylimmälle tasolle annetaan

 • Onko Kuljetusyksikkö F7090 = Kyllä

Muita lavatietoja ei tässä tapauksessa anneta. Huomioitavaa on, että lavatiedot voidaan jättää antamatta vain yhteisesti sovituilta tuoteryhmiltä / tuotteilta. Tuotteita joille ei tarvitse ilmoittaa lavatietoja:

 • aikakausilehdet
 • tuotteet joita ei koskaan toimiteta yhtä myyntierää enempää
 • suoratoimitustuotteet
 • vajaa transbox

Muutoshistoria

Päiväys Muutos Tekijä
15.5.2016 Valmis GS1 Finland Oy
13.6.2016 Siirretty Word-pohjalta verkkosivupohjalle GS1 Finland Oy