Pakkaustyypin ja pakkausmateriaalin antaminen

Päivitetty 9.9.2016

Tämä sivu sisältää ohjeet siitä, miten annat pakkaustyypin ja pakkausmateriaalien tiedot Synkka Tuotteessa.

Ohjeen sisältö

Synkka-tuotetietopankkiin voi antaa useita pakkaustyyppejä
Pakkaustyypin F7157 ja Pakkausmateriaalin F7154 lisääminen uudelle tuotteelle
Pakkausmateriaalitietojen antaminen
Muutoshistoria

Synkka-tuotetietopankkiin voi antaa useita pakkaustyyppejä

Vanhassa versiossa (2.8) Synkka-tuotetietopankista oli mahdollista antaa tuotteelle vain yksi pakkaustyyppi, kuten esim. pullo. Synkka Tuotteen uudessa versiossa (3.1) on mahdollista antaa samalle tuotteelle useampi pakkaustyyppi, kuten esim. pullo ja laatikko.

Pakkaustyyppi on kytketty pakkausmateriaalitiedon antamiseen

Pakkaustyypin ilmoittaminen on kytketty pakkausmateriaalitietojen antamiseen. Pakkausmateriaali annetaan per pakkaustyyppi. Käyttäjä määrittelee ensin tuotteen pakkaustyypin ja ilmoittaa sitten jokaisen pakkaustyypin kohdalla tämän pakkausmateriaalit ja materiaalien painon grammoissa.

Pakkaustyyppi ja pakkausmateriaali -kentät löytyvät käyttöliittymässä saman kenttäkokonaisuuden sisältä. Usean pakkaustyypin ja pakkausmateriaalin lisääminen käy siksi helposti. Käyttäjän tarvitsee vain klikata Lisää uusi -painiketta, lisätäkseen uuden pakkaustyypin ja tämän materiaalit. Tuotetiedon vastaanottajien toiveesta tuotteen pääpakkaustyyppi ilmoitetaan ensimmäiseksi.

Ohjelmistollisesti pakolliset tiedot

Pakkaustyyppi F7157 on ohjelmistollisesti pakollinen tieto. Tämä tarkoittaa sitä, että käyttäjä saa virheilmoituksen, mikäli Pakkaustyyppi F7157 kenttä jätetään tyhjäksi. Tuotteen kaikki pakkaustyypit tulee ilmoittaa tuotetietopankkiin. Yksi pakkaustyyppi ei ole riittävä, mikäli tuotteella on tunnistettavissa useita pakkaustyyppejä.

Pakkauksen funktio F7355

Tietokentällä Pakkauksen funktio F7355 voidaan ilmoittaa pakkaukseen liittyviä lisäominaisuuksia tai toiminnallisuuksia, esimerkiksi vakuumipakattu tai antiseptinen.

Pakkaamaton tuote

Pakkaamattomalle tuotteelle täytyy myös antaa pakkaustyyppi. Pakkaamattomille tuotteille, joilla ei ole luonnollista pakkaustyyppiä, valitaan pakkaustyypiksi arvo Pakkaamaton (NE). Pakkaamattomille tuotteille ei anneta pakkausmateriaalitietoja (Pakkausmateriaali F7154, Pakkausmateriaalin paino F7155 ja painon mittayksikkö F7156).

Keräilymyyntierien pakkaustyyppi ja palautettavien pakkausten pakkausmateriaalitietojen antaminen

Transboxeille annetaan Pakkaustyypiksi F7157 Transbox, bulkkitavarasäiliö (AA). Sen lisäksi niille annetaan kohtaan F7219 Onko pakkaus palautettava = Kyllä.

Jos perustat pakkaushierarkiaan myyntierän joka on vajaa transbox, sille ei ilmoiteta pakkausmateriaalitietoja.

Jos perustat pakkaushierarkiaan myyntierän joka on täysi transbox, pakkausmateriaalitiedot suositellaan annettavaksi normaalisti.

Private Label tuotteiden lavaustiedot

Private Label – tuotteiden lavat tulee perustaa Synkka Tuotteeseen GTIN-koodillisina lavoina. Tämä johtuu siitä, että tuotetietojen vastaanottajilla on tarve saada Private Label -tuotteista kaikkien pakkaushierarkian osien pakkausmateriaalitiedot.

GTIN-kooditon lava

GTIN-koodittomalle lavalle ei voida määritellä pakkaustyyppiä tai antaa pakkausmateriaalitietoja. Tämä voi haitata tuotetietojen vastaanottajien prosesseja ja nykyinen suositus on, että kaikille lavoille annetaan GTIN-koodi.

Pakkaustyypin F7157 ja Pakkausmateriaalin F7154 lisääminen uudelle tuotteelle

Uuden tuotteen perustamisen yhteydessä pakkaustyyppi ja pakkausmateriaali määritellään heti ennen ensimmäistä tallennusta. Tallennuksen jälkeen annetut tiedot siirtyvät käyttöliittymässä näkymälle Pakkaus, jossa niitä jatkossa ylläpidetään.

pakkaus1

Vähittäistuotteen pakkaustyyppi- ja pakkausmateriaalitiedot

Tässä esimerkissä kuvitteelliselle Synkka hillopurkille lisätään tuotteen pakkaustyyppi- ja -materiaali-tiedot. Pakkaustyyppi F7157 ja Pakkausmateriaali F7154 löytyvät ensimmäiseltä sivulta osiosta Pakkaus tiedot. Klikkaamalla neliökuvakkeen Lisää-otsikkoa avautuu lomake, johon sekä pakkaustyyppi että pakkausmateriaalitiedot tallennetaan.

pakkaus2

1. Valitse Pakkaustyyppi F7157-kentän alasvetovalikosta tuotteelle sopiva pakkaustyyppi. Anna ensimmäisenä tuotteen pääpakkaustyyppi. Pääpakkaustyyppi on tavarantoimittajan määriteltävissä, mutta usein se on pakkaus, jolla tuotetta myydään kuluttajalle. Esimerkkituotteellemme hillopurkille sopiva pakkaustyyppi on laatikko.

pakkaus4

2. Anna seuraavaksi tälle pakkaustyypille (laatikko) pakkausmateriaalitiedot valitsemalla sopiva vaihtoehto Pakkausmateriaali F7154-kentän alasvetovalikosta. Hillopurkin kotelo on valmistettu kartongista, joten alasvetovalikosta valitaan Aaltopahvi, kartonki. Tämä on vähittäistuotteen ensimmäinen pakkaustyyppi.
3. Lisää myös pakkausmateriaalin paino ja mittayksikkö täyttämällä Pakkausmateriaalin paino F7155 ja Pakkausmateriaalin painon mittayksikkö F7156 -kenttien tiedot.

pakkaus5

4. Klikkaa ikkunan oikeassa yläkulmassa olevaa Jatka-painiketta

pakkaus6

5. Lisää tuotteen seuraava pakkaustyyppi klikkaamalla uudestaan neliökuvakkeen Lisää-otsikkoa.

pakkaus7

6. Seuraava pakkaustyyppi on lasipurkki, jonka sisällä hillo on. Pakkaustyyppi F7157-kentän alasvetovalikosta valitaan purkki ja pakkausmateriaalitietoihin valitaan lasi sekä annetaan sille painotiedot.

pakkaus8
pakkaus9

7. Pakkauksessa on myös metallinen korkki ja tarraetiketti. Ensin katsotaan löytyykö näille sopiva pakkaustyyppi. Jos sopivaa pakkaustyyppiä ei löydy, ilmoitetaan tiedot pakkausmateriaalina. Tässä esimerkkipakkauksessa korkille ja tarralle ei ole sopivaa pakkaustyyppiä, joten näiden materiaalitiedot ilmoitetaan purkin tietojen yhteydessä.

Kuljetuspakkauksen pakkaustyyppi- ja pakkausmateriaalitiedot

Tuotteen pakkaustyyppi- ja pakkausmateriaalitiedot tulee antaa kaikille tuotteen hierarkiatasoille.

Tiedot lisätään kuljetuspakkaukselle samalla tavalla kuin vähittäistuotteelle. Seuraava esimerkki näyttää, miten esimerkkituotteen (Hillopurkki) pakkaustyyppi- ja pakkausmateriaalitiedot voidaan määritellä kuljetuspakkaustasolla.

1. Kuvassa on hillopurkin kuljetuspakkaus, joka on pakkaustyypiltään tarjotin. Pakkaustyypiksi valitaan siksi Tarjotin. Tämä on kuljetuspakkauksen ensimmäinen pakkaustyyppi.

pakkaus10

2. Seuraavaksi annetaan tälle pakkaustyypille (tarjotin) sen pakkausmateriaalitiedot. Tarjottimen alusta on valmistettu aaltopahvista joten sopiva arvo on Aaltopahvi, muu.
3. Tarjotin on myös kääritty kiristemuoviin. Kiristemuovi on kuljetuspakkauksen toinen pakkaustyyppi, ja valittavissa Pakkaustyyppi F7157 alasvetovalikosta.
4. Seuraavaksi annetaan tälle pakkaustyypille (kiristemuovi) sen pakkausmateriaalitiedot. Pakkausmateriaali F7154-kentän alasvetovalikosta valitaan sopiva vaihtoehto kutistemuoville, esim. Muovit, muut.

Lavan pakkaustyyppi- ja pakkausmateriaalitiedot

Esimerkkituotteemme pakkaushierarkiassa on ylempänä tasona GTIN-koodillinen lava. Myös lavalle täytyy antaa pakkaustyyppi- ja pakkausmateriaalitiedot.

1. Kuvassa on hillopurkkituotteemme lavattuna GTIN-koodilliselle lavalle. Pakkaustyypiksi valitaan Lava.

pakkaus11

2. Seuraavaksi tälle pakkaustyypille (lava) annetaan sen pakkausmateriaalitiedot. Tuotteet on pakattu puusta valmistetulle EUR-lavalle, joten pakkausmateriaaliksi valitaan Puu, lisätään puun paino ja pakkausmateriaalin painon mittayksikkö.
3. EUR-lava on suojattu kutistemuovilla, joka on lavan toinen pakkaustyyppi. Seuraavaksi lisätään tämä toinen pakkaustyyppi ja sen materiaalitiedot. Kutistemuovin pakkausmateriaaliksi voidaan valita Muovit, muu.
4. Lavassa on myös aaltopahvinen lavakaulus ja muovinen tai metallinen sidontavanne. Näille ei löydy sopivaa pakkaustyyppiä, joten ne lisätään pakkausmateriaaleiksi.

Pakkausmateriaalitietojen antaminen

Pakkausmateriaalitietojen antaminen on Synkka-tuotetietopankissa pakollista. Pakkausmateriaalitietojen antamisvelvollisuus pohjautuu sekä GDSN-tuotetietostandardin vaatimuksiin että vastaanottajien tiedon tarpeeseen.

Synkka-tuotetietopankkiin tulee antaa kaikki tuotteen pakkausmateriaalit. Ne tiedot, mitkä pitää ilmoittaa Suomen markkina-alueella, on kerrottu Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n (ent. PYR) ohjeissa. Ohjeet löytyvät Internet-sivulta www.rinkiin.fi.

Synkka Tuotteen pakkausmateriaalien koodilistaa on selkeytetty lisäämällä RINKI Oy:n pakkausmateriaalimääritelmät.
Huomioitavaa on, että Synkka-tuotetietopankin pakkausmateriaalilistalla on myös materiaaleja, joille ei ole Rinki-materiaalimäärityksiä. Nämä pakkausmateriaalit ovat kuitenkin yhtä lailla käytettävissä, mikäli kuvaus vain sopii tuotteelle.

Millä tasolla ja tarkkuudella pakkausmateriaalit annetaan?

Pakkausmateriaalit annetaan pakkaushierarkian kaikille tasoille eli vähittäistuotteelle, kuljetuspakkaukselle ja lavalle. Huomaa, että myös kierrätettävät, vuokrattavat ja palautettavat pakkaukset, kuten puulavat ja transboxit, voidaan ilmoittaa pakkausmateriaaliksi.

Muutoshistoria

Päiväys Muutos Tekijä
15.5.2016 Valmis. GS1 Finland Oy
15.6.2016 Muutettu word-dokumentti verkkosivupohjaiseksi ohjeeksi. GS1 Finland Oy
9.9.2016 Pakkauksen funktio F7355 lisätty ohjeeseen. GS1 Finland Oy