Luomutietojen ilmoittaminen

Päivitetty 2.11.2017

Ohjeistus luomutuotteiden tuotetietojen ilmoittamiseen tuotetietopankissa 22.5.2013 alkaen. Ohjeistus on päivitetty vastaamaan tuotetietopankin vaatimuksia 8.11.2017 alkaen.
Ohjeistuksessa on erilliset ohjeet vähittäiskauppa- ja HoReCa-tuotteille luomutietojen ilmoittamiseksi. Mikäli tuote menee kumpaankin jakeluketjuun, silloin noudatetaan vähittäiskauppatuotteille tarkoitettua ohjetta.
Pakkausmerkkien ohjeistus koskee samalla tavalla sekä vähittäiskauppa- että HoReCa-tuotteita.

Ohjeen sisältö

Vähittäiskauppatuotteiden ja HoReCa-tuotteiden erot
Luomutuotteet
Viranomaistiedot
Muutoshistoria

Vähittäiskauppatuotteiden ja HoReCa-tuotteiden erot

Tietojen ilmoittamisessa vähittäiskauppa- ja HoReCa-tuotteille on eroja. Mikäli tuote menee kumpaankin jakeluketjuun, silloin noudatetaan vähittäiskauppatuotteille tarkoitettua ohjetta.

Vähittäiskauppatuotteet

Kuluttajalle tarjottavaa tietoa erilaisista tuotteiden lisäarvotekijöistä kehitetään yhä läpinäkyvämmäksi ja yksiselitteisemmäksi. Tämä vaikuttaa myös tuotetietopankissa ilmoitettavien tuotetietojen merkitsemiseen. Tieto tuotteen luomulisäarvomerkinnöistä tulee ilmoittaa Synkka Tuotteen tuotetiedoissa vain, mikäli vastaava tieto/merkki on myös tuotteen pakkauksessa.

HoReCa-tuotteet

HoReCa-tuotteille voidaan ilmoittaa tieto luomusta, vaikka tietoa/merkkiä ei ole annettuna tuotteen pakkauksessa. HoReCa-tuotteilla kuluttaja ei tee vertailua tuotteen pakkauksen ja ilmoitettujen tietojen välillä. HoReCa-toimijat tarvitsevat kuitenkin nämä tiedot, jotta he voivat palvella kuluttajia paremmin.

Pakkausmerkki

Pakkausmerkit ilmoitetaan Synkka Tuotteessa seuraavasti: tieto merkistä ilmoitetaan tuotetietopankkiin, mikäli tuotteella on oikeus käyttää kyseistä merkkiä ja se on painettu pakkaukseen. Tavarantoimittaja vastaa siitä, että tuotteella on oikeus käyttää ko. pakkausmerkkiä.

Pakkausmerkki-tietoa ei saa antaa, mikäli tietoa ei ole painettuna tuotteen pakkauksessa.

Mikäli tuotteelta poistuu oikeus käyttää kyseessä olevaa merkkiä, tieto merkistä on myös poistettava tuotetietopankista.

Pakkausmerkin lisääminen ja poistaminen pakkauksesta vaikuttaa tuotteen yksilöiviin tietoihin ja näin GTIN-koodiin. Yksilöivien tietojen muuttuessa on tuotteelle annettava uusi GTIN-koodi.

Luomutuotteet

Tieto siitä, että tuote täyttää luomumerkinnälle asetetut kriteerit, annetaan pakkausmerkinnöissä. Alla olevassa listauksessa on mallit virallisista luomumerkeistä. Jos tuotetietopankissa tuotteelle valittu pakkausmerkki, on saman merkin löydyttävä tuotteen pakkauksesta.

luomu1

EU:n ympäristömerkki (EU-kukka) (EU_ECO_LABEL)

luomu2

EU:n luomutunnus (lehti) (EU_ORGANIC_FARMING)

luomu3

Luomumerkki (Leppäkerttu) (ECO_LABEL_LADYBUG)

luomu4

Virallinen luomumerkki (Aurinko) (OFFICIAL_ECO_LABEL_SUN)

luomu5

DML Demeter-merkki (DEMETER_LABEL)

luomu6

Krav Merkki (KRAV_MARK)

luomu7

Ecologo (Pohjois-Amerikka) (ECO_LOGO)

luomu9

Soil Association -merkki (SOIL_ASSOCIATION_ORGANIC_SYMBOL)

Viranomaistiedot

Lisäksi luomutuotteille on annettava tieto tahosta, joka on sertifioinut luonnonmukaisia tuotteita valmistavan yrityksen luonnonmukaiseksi tuottajaksi Euroopan neuvoston maataloustuotteiden luonnon-mukaista tuotantoa koskevan asetuksen (ETY) Nr. 834/2007 mukaan. Valvontaorganisaatio tietokentässä annetaan valvontaorganisaation tai -viranomaisen tunnusnumero. Tämä tunnus löytyy tyypillisesti myös tuotepakkauksessa.

Asetus -tietokentässä annetaan arvo 834_2007_Certification.

Luomutiedot

Luomutieto on mahdollista antaa tietyille tuotteille myös GPC-ryhmittelyn Attribuuteissa.

Muutoshistoria

Päiväys Muutos
12.2.2015 Ohjeistus muutettu Synkka muotoon, lisätty attribuuttien F-numerot ja poistettu vain
Sinfoksessa olleet tiedot.
2.5.2016 Ohjeistus muutettu vastaamaan Synkka Tuotteen tietokenttiä järjestelmäpäivityksen jälkeen.
6.6.2016 Pakkausmerkkikoodit EU_ECO_LABEL ja EU_ORGANIC_FARMING korjattu vastaamaan
oikeita pakkausmerkkejä
14.6.2016 Muutettu word-dokumentti verkkosivupohjaiseksi ohjeeksi.
5.9.2016 Lisätty maininta attribuuteista F7356 ja F7357.
2.11.2017 Ohje päivitetty vastaamaan tuotetietopankin ominaisuuksia 8.11.2017 alkaen