Myymäläpaistopistepakasteet ja HoReCa-pakasteet

Päivitetty 14.6.2016

Tämä pakasteiden käsittelyohje koskee VAIN pakastelaatikoissa toimitettavia myymälä-paistopistepakasteita.

Synkka Tuotteeseen vietäville Horeca-pakasteille on oma osionsa (Horeca-pakasteiden käsittely). Horeca-pakasteet toimitetaan vastaanottajalle pakastelaatikossa eikä niitä ole tarve tunnistaa kappaleittain.

Vk-pakasteilla tarkoitetaan kuluttajille kaupan pakastealtaasta myytäviä leivonnaispakasteita (esim. Vaasan Kotiuunin tai Fazer Bakery -tuotteet). Tämä ohje ei koske vk-pakasteita.

Ohjeen sisältö

Mikä on myymäläpaistopistepakaste?
Pakkaushierarkia yksittäisestä tuotteesta lähtien
Yksittäiselle tuotteelle perustetaan laatikko kuljetuspakkaukseksi
Lavatiedot yksittäisen tuotteen kuljetuspakkaukselle
Kalikoiden tietojen ilmoittaminen
Paistopistetuotteiden pakkaukset
Horeca-pakasteiden käsittely
Muutoshistoria

Mikä on myymäläpaistopistepakaste?

Myymäläpaistopistepakasteita ovat pakasteita, jotka käsitellään / paistetaan myymälässä kuluttajien yksittäin ostettavaksi.

Muilla pakasteilla tarkoitetaan isoja 20 – 300 kappaleen myyntilaatikoita, joita myydään sekä Horeca- että kuluttaja-asiakkaille. Horeca-pakasteet perustetaan oman ohjeen mukaan (Horeca-pakasteiden käsittely).

Mikäli yksittäisellä tuotteella on painettu tai virtuaalinen oma GTIN-koodi, pakkaushierarkia perustetaan yksittäisestä tuotteesta alkaen. Tuotetiedon vastaanottaja määrittelee tarpeen onko yksittäisellä tuotteella tarvetta GTIN-koodille. Mikäli yhdelläkään vastaanottajalla on tarve saada tieto yksittäisestä tuotteesta lähtien, silloin tuote perustetaan pienimmästä yksiköstä lähtien esim. virtuaalisella koodilla.

Painettu GTIN-koodi: tuotteen pakkauksessa on painettuna GTIN-koodi sekä viivakoodi.

Virtuaalinen koodi: tuotteessa/pakkauksessa ei ole painettuna GTIN- tai viivakoodia. GTIN-koodi perustetaan järjestelmiin.

Vähittäistuote = pienin GTIN-koodillinen yksikkö / pienin tuotetietopankkiin perustettava yksikkö.

Pakkaushierarkia yksittäisestä tuotteesta lähtien

Jos yksittäisellä tuotteella on GTIN-koodi joko painettuna tai virtuaalisena, pakkaushierarkia aloitetaan perustamalla yksittäinen tuote vähittäistuotteeksi.

Tuotenimi (35mrk) F7132: Nimeen esim. Synkka riisipiirakka 90g myympaisto / Synkka riisipiirak 90g myymsulatus

Täydellinen tuotenimi F7130: nimeen sekä pakasteen että kypsän tuotteen paino esim. Synkka riisipiirakka 90g/80g myymäläpaisto

Nettopaino F7147: Yksittäisen pakasteen/tuotteen paino

Bruttopaino F7115: Yksittäisen pakasteen/tuotteen paino pakkauksineen. Huom! tuotteella ei pakkausta.

Nettosisältö F7061 ja F7062: Kypsän tuotteen paino

Mittatiedot: Annetaan yksittäisen pakasteen/tuotteen tiedot
Pakkaamaton tuote (ei etupuolta) mitataan, niin että pohja on alustaa vasten. Korkeus: tuotteen alareunasta tuotteen yläreunaan asti.

Vertailuhinnan peruste F7049 ja F7050: Tuotteen nettopaino kiloissa, esim. 0,08 kg Tieto on ehdottomasti annettava. Tieto annetaan paistetun tuotteen mukaan, koska tuote myydään paistettuna kuluttajille.

Käsittelyohje F7118: Pakaste

Kaukeva-tavararyhmittely F7177, CPV-luokittelu F7250, GPC-ryhmittely Brick-koodi F7114 ja sen mahdolliset attribuutit F7112 ja Tullikoodi F7119: Annetaan pakasteen tiedot.

Valmistusaste F7011: Annetaan pakasteen tiedot.

Ravintosisältö F7022 ja F7023: Annetaan kypsän tuotteen tiedot.

Ainesosalista F7018: Ainesosalistaan annetaan kypsän tuotteen tiedot. Ainesosalistaan on lisättävä seuraava lisäteksti: tuotetiedot ja paino ohjeen mukaan valmistetulle tuotteelle.

Säilytys- ja käyttöohjeet kuluttajalle F7252: Mahdollinen säilytysohje annetaan herkästi pilaantuville tuotteille.

Valmistusohje F7028: Annetaan tuotteen valmistusohje. Valmistusohje annetaan sekä raa’alle että kypsälle tuotteelle.

Kuljetuslämpötilat min F7191 ja max F7289, sekä Lämpötilatoleranssi (min) F7211 ja Lämpötilatoleranssi (max) F7210: Pakasteen lämpötilatiedot

Onko Tilausyksikkö F7151 ja Onko laskutusyksikkö F7125 ja Onko kuljetusyksikkö F7090: Annetaan tiedot sen mukaan onko yksittäinen tuote tilaus-, laskutus- ja kuljetusyksikkö.

Yksittäiselle tuotteelle perustetaan laatikko kuljetuspakkaukseksi

Bruttopaino F7115: Laatikon sisällön paino pakkauksineen

Myyntierän koko: Laatikon sisältö = esim. 150 kpl

Mittatiedot: Toimitettavan laatikon mitat. Mitataan kuljetuspakkauksen mittaussäännön mukaan. Kuljetuspakkauksen leveys on pienempi kuin pituus/syvyys.

Onko Tilausyksikkö F7151, Onko kuljetusyksikkö F7090 ja Onko laskutusyksikkö F7125: Annetaan tiedot sen mukaan onko kuljetuspakkaus tilaus-, laskutus- ja kuljetus-yksikkö.

Lavatiedot yksittäisen tuotteen kuljetuspakkaukselle

Mikäli toimitettava pakastelaatikko pakataan isompaan GTIN-koodilliseen kuljetuspak-kaukseen esim. lava, sille on annettava kuljetuspakkaustiedot.

Pakkaushierarkiassa on oltava lavatiedot. Ne annetaan pakkaushierarkian ylimmälle tasolle. Ylin taso voi olla kuljetuspakkaus jolle annetaan GTIN-koodittoman lavan tiedot tai GTIN-koodillinen lava. Mikäli tuotetta ja sen pakkauksia ei käsitellä vastaanottajien toimitusketjussa vaan ovat suoratoimitustuotteita, voidaan lavatiedot jättää ilmoittamatta.

Kalikoiden tietojen ilmoittaminen

Kalikoilla tarkoitetaan pakastetuotteita, joilla on useita muuntelumahdollisuuksia ja jotka vaativat enemmän jatkojalostusta kuin muut pakasteet. Kalikoista esimerkkeinä täytteetön pikkupulla, täytteetön wienerpohja, täytteetön pitkoaihio. Lopputuotteen tiedoista ei pakasteaihion toimittajalla ole tietoa. Näiden tuotteiden kohdalla tuotetietopankkiin ravintosisältötiedoiksi annetaan raa’an tuotteen tiedot.

Paistopistetuotteiden pakkaukset

Paistopistetuotepussit ja -tarrat, jotka toimitetaan myymälään, ja joissa tuotteet myydään kuluttajalle, on myös perustettava tuotetietopankkiin.

Jos pakkaustarvikepussissa on oma GTIN-koodi, mitä voi käyttää kassalla, se perustetaan omalla koodillaan vähittäistuotteeksi tuotetietopankkiin. GTIN-koodillinen myyntierä sisältää x kpl pusseja. Tuotteen kuvaus F7128 –kenttään laitetaan maininta, mitä kalikkaa pussi vastaa.

Jos pussit ovat maksullisia, niiden pitää olla omalla koodillaan tuotetietopankissa, koska niillä on eri verokanta kuin tuotteella.

Paistopistetuotepussien nimessä ilmoitetaan pussin mitat sekä valmiin tuotteen tuotenimi ja tarrojen kappalemäärä.

Paistopistetuotteiden pakkausten nimi annetaan esim:
Yksittäinen GTIN-koodillinen pussi pakkaushierarkian pienin: XYZ pikkupullapussi 10x20cm.
Laatikko pakkaushierarkian pienin: XYZ pikkupullapussi 10x20cm 500kpl

Jos koodilliset pussit ovat ilmaisia, ne sisältyvät paistopistetuotteen tuotepakettiin. Paistopistepakasteen pakkaushierarkia alkaa silloin tästä pussikoodista.

Horeca-pakasteiden käsittely

Jos yksittäisellä tuotteella ei ole GTIN-koodia, laatikko perustetaan vähittäistuotteeksi. Tämä malli on vain Horeca-tuotteille joiden ulosmyyntiä ei tarvitse seurata samalla tavalla kuin vähittäiskaupan yksittäin myytävien tuotteiden.

Tuotetiedon vastaanottaja määrittelee tarpeen onko yksittäisellä tuotteella tarvetta GTIN-koodille vai voidaanko tuote perustaa Horeca-pakasteena. Mikäli yhdelläkään vastaanottajalla ei ole tarvetta saada tietoa yksittäisestä tuotteesta lähtien, silloin tuote perustetaan laatikosta lähtien.

Toimitettava pakastelaatikko perustetaan tuotetietopankissa pakkaushierarkian pienimmäksi yksiköksi eli vähittäistuotteeksi. Pakkaustiedoissa ja tuotenimissä on käytettävä toimitettavan pakastelaatikon mittoja ja painoja.

Tuotenimi (35 mrk) F7132: Nimeen esim. Synkka riisipiirakka 150x90g kypsä pakaste

Nettopaino F7147: Laatikon sisällön paino.

Bruttopaino F7115: Laatikon sisältö + pakkauksen paino.

Nettosisältö F7061: Laatikon sisältö kappalemääräisenä esim. 150 kappaletta.

Mittatiedot: Pakastelaatikon mitat annetaan kuljetuspakkausten mittaussäännön mukaan. Kuljetuspakkaukset mitataan pohja alustaa vasten. Leveys on pienempi kuin pituus/syvyys.

Vertailuhinnan peruste F7049 ja F7050: Laatikon sisällön nettopaino kiloissa, esim. 13,50 kg

Käsittelyohje F7118: Pakaste

Kaukeva-tavararyhmittely F7177, CPV-luokittelu F7250, GPC-ryhmittely Brick-koodi F7114 ja sen mahdolliset attribuutit F7112 ja Tullikoodi F7119: Annetaan pakasteen tiedot.

Valmistusaste F7011: Annetaan pakasteen tiedot.

Ravintosisältö F7022 ja F7023: Annetaan kypsän tuotteen tiedot.

Ainesosalista F7018: Ainesosalistaan annetaan kypsän tuotteen tiedot. Ainesosalistaan on lisättävä seuraava lisäteksti: tuotetiedot ja paino ohjeen mukaan valmistetulle tuotteelle.

Säilytys- ja käyttöohjeet kuluttajalle F7252: Mahdollinen säilytysohje annetaan herkästi pilaantuville tuotteille.

Valmistusohje F7028: Annetaan tuotteen valmistusohje. Valmistusohje annetaan sekä raa’alle että kypsälle tuotteelle.

Kuljetuslämpötilat min F7191 ja max F7289, sekä Lämpötilatoleranssi (min) F7211 ja Lämpötilatoleranssi (max) F7210: Pakasteen lämpötilatiedot

Onko Tilausyksikkö F7151 ja Onko laskutusyksikkö F7125 ja Onko kuljetusyksikkö F7090: Laatikollinen pakasteita on pienin toimitettava, laskutettava, tilattava yksikkö

Muutoshistoria

Päiväys Muutos Tekijä
11.2.2015 Muutettu attribuuttien nimet vastaamaan Synkka Tuotetta ja lisätty attribuuttien F-numerot GS1 Finland Oy
15.8.2015 Lisätty, muokattu ja poistettu tekstejä. Lisätyt ja muutetut näkyvät keltaisella
taustavärillä. Poistettavat tekstiosiot näkyvät vielä yliviivattuna
GS1 Finland Oy
7.10.2015 Muokattu määrittelyä mikä on myymäläpaistopakaste (ent. Myymäläpaistopakasteita on sekä
vk-pakasteita että muita pakasteita.)
Myymäläpaistopakasteen käsittelyohje päivitetty. Uusi ohjeistus: Tuotetiedon vastaanottaja
määrittelee tarpeen onko yksittäisellä tuotteella tarvetta GTIN-koodille. (Ent. Jos yksittäisellä
tuotteella on GTIN-koodi joko painettuna tai virtuaalisena, pakkaushierarkia aloitetaan
perustamalla yksittäinen tuote vähittäis-tuotteeksi.)
Päivitetty: Pakkaushierarkia yksittäisestä tuotteesta lähtien:
Tuotenimi(35mrk) F7132: ent. Synkka riisipiirakka 90g kypsä pakaste
Täydellinen tuotenimi F7130: nimeen sekä pakasteen että kypsän tuotteen paino
Nettosisältö F7061 ja F7062: ent. Kappalemääräisenä = 1
Vertailuhinnan peruste F7049 ja F7050: Lisäys; Tieto on ehdottomasti annettava. Tieto
annetaan paistetun tuotteen mukaan, koska tuote myydään paistettuna kuluttajille.
Onko Tilausyksikkö F7151 ja Onko laskutusyksikkö F7125 ja Onko kuljetusyksikkö F7090: ent.
yksittäinen tuote ei ole toimitus-, laskutus- tai tilausyksikkö mikäli sillä on pakkaushierarkiassa
ylempi pakkaushierarkiataso.
Päivitetty: Yksittäiselle tuotteelle perustetaan laatikko kuljetuspakkaukseksi:
Onko Tilausyksikkö F7151, Onko kuljetusyksikkö F7090 ja Onko laskutusyksikkö F7125: ent.
pakastelaatikko on pienin toimitettava, laskutettava ja tilattava yksikkö
Horeca-pakasteiden käsittelyohje päivitetty (ent. Myyntierälaatikko vähittäistuotteena).
Uusi ohjeistus: Tuotetiedon vastaanottaja määrittelee tarpeen onko yk-sittäisellä tuotteella
tarvetta GTIN-koodille vai voidaanko tuote perustaa Horeca-pakasteena. Mikäli yhdelläkään
vastaanottajalla ei ole tarvetta saada tietoa yksittäisestä tuotteesta lähtien, silloin tuote
perustetaan laatikosta lähtien.
GS1 Finland Oy
3.5.2016 Järjestelmäpäivityksen (3.1) mukaiset muutokset:
Muutettu attribuuttien F7210 ja F7211 nimet.
Poistettu maininta attribuutista F7258.
GS1 Finland Oy
14.6.2016 Siirretty Word-pohjalta verkkosivupohjalle. GS1 Finland Oy
20.12.2016 Korjattu oikea F-numero kohtaan ravintosisältö GS1 Finland Oy