Tuotetietoutta verkossa

Elintarviketietous
Eviran sivuilta löytyy mm. E-koodiavain ja Pakkausmerkintäopas.
Evira

Yhteinen hankintasanasto eli CPV-koodi
Hankintailmoituksissa käytetään hankinnan yksilöimiseksi CPV-koodeja. CPV-koodit sisältävät 6 000 eri nimikettä 9-numeron tarkkuudella. CPV:n nimikkeiden avulla potentiaaliset tavara- ja palvelualojen toimittajat saavat nopeasti yksilöidyt tiedot omaa sektoriaan koskevista hankinnoista.
Hankintailmoitukset

CN-nimikkeistö
CN-nimikkeistö (Combined Nomenclature) on Euroopan yhteisön yhdistetty nimikkeistö, jonka 8-numeroisia nimikkeitä käytetään vienti-ilmoituksissa ja sisäkaupan tilastoilmoituksissa.
Tulli

Vaarallisten aineiden ja valmisteiden tietoja
Vaaraa ja turvallisuustoimenpiteitä osoittavat standardilausekkeet; R- ja S -lausekkeet
Kemikaalikortit

OVA-ohjeet
Onnettomuuden vaaraa aiheuttavat aineet -turvallisuusohjeet
OVA

Vitamiinien ja kivennäisaineiden saantisuositukset
Tiedot löytyvät kohdasta Ravintotekijät / Aakkosjärjestyksessä (Sinfoksessa vertailuarvona käytetään aikuisten naisten arvoja)
Fineli