Myynti- ja markkinointikuvan nimeäminen

Jos tuote on tallennettu Synkka-tuotetietopankkiin, kuvatiedosto on nimetty standardinmukaisesti ja kuva noudattaa Synkka-mediapankin aineistovaatimuksia, kuvan voi julkaista mediapankkiin ilman ylimääräisiä manuaalisia työvaiheita. Jos tiedostoa ei ole nimetty ennen lataamista standardin mukaisesti, tavarantoimittaja antaa pakolliset tiedot kuvalle manuaalisesti mediapankin käyttöliittymässä.

Katso video myynti- ja markkinointikuvan nimeämisestä:

Kun vastaanottaja lataa myynti- ja markkinointikuvan järjestelmästä, sen tiedostonimi on standardinmukainen riippumatta siitä, minkä niminen tavarantoimittajan alun perin järjestelmään lataama tiedosto on ollut.

Ennen tuotteiden nimeämistä tulee määrittää tuotteen etupuoli (front face). GDSN-tuotetietostandardi määrittelee etupuoleksi sen sivun, jolla valmistaja ”myy” tuotteen kuluttajalle. Etupuolessa näkyy esimerkiksi tuotenimi. Joillakin tuotepakkauksilla sama pinta-ala tarjoaa useampia mahdollisia etupuolia. Nämä tuotteet voidaan panna esille hyllyihin sekä pysty- että vaakasuoraan. Jos tuotepakkauksella on useampia mahdollisia etupuolia, korkein puoli katsotaan oletusarvoiseksi etupuoleksi.

Standardin mukainen pituus myynti- ja markkinointikuvan nimelle ilman lisätietoja on 19 merkkiä. Nimeämiskäytäntö on kuvattu alla olevassa liitteessä: