GDSN-standardi

GDSN-tuotetietostandardi

Synkka-tuotetietopankki pohjautuu GS1-yhteisön ylläpitämään GDSN-standardiin (Global Data Synchronization Network). Standardin avulla tuotetietoja voidaan synkronoida myyjien/tavarantoimittajien ja ostajien (esim. vähittäiskauppa) kesken.

GDSN käyttää yhdenmukaista tapaa esittää tuotteiden tietoja, joten tavarantoimittajat ja myyjät eri puolilla maailmaa voivat ilmoittaa tuotetiedot samalla tavalla.

Synkka-tuotetietopankki on GDSN-sertifioitu eli se voi osallistua tietojen synkronointiin eri markkinoiden välillä.

Lue lisää GDSN-standardista:

GDSN-kuvastandardi

Synkka-mediapankki pohjautuu tuotetietopankin tavoin GS1-yhteisön ylläpitämään GDSN-standardiin (Global Data Synchronization Network). Standardi ohjeistaa tuotteiden määrämuotoisen valokuvaamisen ja aineistojen välitystavan.

Lue lisää GDSN-standardista

Synkka-palvelu päivittyy jatkuvasti uusien toiminnallisuuksien ja tietosisältöjen myötä. Suuremmat päivitykset tapahtuvat vuosittain toukokuussa ja marraskuussa jolloin tuotetietopankin GDSN-tuotetietostandardi päivittyy. Muutoksiin liittyvät dokumentaatiot pyritään samaan asiakkaille mahdollisimman ajoissa.

Tuotetietostadardin muutokset tapahtuvat viisivaiheisen prosessin kautta. Ensimmäisessä vaiheessa GDSN jäsen esittää liiketoimintatarpeen, jota seuraa vaatimusten kerääminen ja analysointi. Kolmantena vaiheena on ratkaisun suunnittelu, jota seuraa ratkaisun hyväksyntä ja viimeisenä käyttöönotto.

Lue lisää GDSN-standardista: