Voimassa oleva versio 3.1.7 (11/2018)

Tällä sivulla on koottuna Synkan voimassa oleva tekninen dokumentaatio. Marraskuussa 2018 Synkkaan lisättiin mm. Eläinten ruokintaan liittyviä attribuutteja ja koodilistoihin tuli pieniä muutoksia.

Dokumentaatio Synkan integraatioasiakkaille 

Dokumentin otsikko Tiedosto Kuvaus
GS1 Finland Synkka Data Pool Operations Manual Download here Tässä dokumentissa kuvataan tuotetietopankin toimintaperiaatteita ja toiminnallisuuksia.
Updated 13.11.2017
Delta for release 3.1.7  Download here Dokumentti kuvaa attribuutteihin ja koodilistoihin tulevat muutokset.
Päivitetty 8.8.2018
3.1.7 muutokset Tiivistelmä muutoksista
CIN_FI_v317 Download here Tuotetietosanoman malli (Catalogue Item Notification), joka sisältää kaikki Suomen kohdemarkkinalla käytettävät attribuutit. Tämä ei ole toimiva CIN-sanoma. Käytä  testaukseen oikean tuotteen sanomaa.
Päivitetty 20.9.2018
Suomen tuotetietoprofiili Download here Suomen tuotetietoprofiili (attribuutit, koodilistat, validointisäännöt) GDSN v.3.1.7
Päivitetty 25.9.2018
Skeemat Download here Linkki 3.1.7 version skeemapakettiin GS1.org:in nettisivuilla.
Päivitetty 26.9.2018
Sanomamallit Download here Malleja tuotetietopankin eri sanomista (CIC, CIHW, CIS, CIN, GS1 Response ja RFCIN).
Päivitetty 7.11.2018
Business Message Standard - Catalogue Item Sync Download here Linkki GS1.org:in sivuilla olevaan dokumenttiin.
AS2 Connectivity Guide Download here AS2-yhteyden tekniset tiedot Synkka-tuotetietopankkia varten. Päivitetty 1.9.2017
FTPS Connectivity Guide Download here FTPS-yhteyden tekniset tiedot Synkka-tuotetietopankkia varten. Päivitetty 1.9.2017

Lue lisää GS1.org:in sivuilta GDSN-versioiden 3.1.6 ja 3.1.7 muutoksista (nämä päivitettiin Synkkaan samalla kertaa marraskuussa).