Lajitelma

Lajitelma koostuu aina vähintään kahdesta eri GTIN-koodillisesta tuotteesta. Se perustetaan Synkka-tuotetietopankissa kuljetuspakkaukseksi. Oheisessa videossa ohjeistetaan sekakuljetuspakkauksen lisääminen tuotetietopankkiin.

Huomioitavaa

Hierarkiataso/tyyppi

Huomioithan 1.5.2017 alkaen uuden ohjeistuksemme koskien tietokenttää Tuotteen hierarkiataso/tyyppi F7158.
30.4.2017 asti Lajitelmalle annettiin hierarkiatasoksi Lajitelma/DISPLAY_SHIPPER.
1.5.2017 alkaen lajitelman hierarkiatasoksi annetaan  DISPLAY_SHIPPER vain jos lajitelma on myös esillepantava tuote (display). Muussa tapauksessa hierarkiatasoksi valitaan Laatikko tai Lava.
Hierarkiatasoa DISPLAY_SHIPPER käytetään kaikilla esillepantavilla tuotteilla.

Vertailuhinnan peruste

Kuluttajalajitelmalle ilmoitetaan vertailuhinnan peruste F7049 jos sisältö on yhdenmittaista (eli kaikilla sisältyvillä vähittäistuotteilla on sama vertailuhinnan perusteen mittayksikkö). Esim. keksikassi, jossa kaikkien sisältyvien tuotteiden mittayksikkönä on kg. Jos kuluttajalajitelma sisältää esim. juoman (mittayksikkönä litra) ja makeisia (mittayksikkönä kilo), ei vertailuhinnan perustetta ilmoiteta.

Toiminnallinen nimi

Toiminnallinen nimi F7222 annetaan suomenkielisissä nimitiedoissa lajitelmalle seuraavasti:
Kuluttajalajitelma: lajitelma
Sekakuljetuspakkaus: sekalava/ sekapuolilava/ sekadisplay