Äidinmaidonkorvikkeet ja vierotusvalmisteet

Päivitetty 13.6.2016

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus äidinmaidonkorvikkeesta ja vierotusvalmisteesta (1216/2007) ohjaa mm. koostumusta ja pakollisia pakkausmerkintöjä. Linkki asetukseen: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2007/20071216

Asetuksen liitteet, joita on 23 sivua, löytyvät asetustekstin alla olevasta linkistä ja varsinaiset koostumusvaatimukset ovat siellä.
Tiedot, jotka vaaditaan ilmoitettavaksi tuotteen pakkauksessa, on myös ilmoitettava tuotetietopankissa. Tuotetietopankissa voidaan ilmoittaa enemmän tietoa kuin tuotteen pakkauksessa on. GS1 antaa ohjeet miten tiedot ilmoitetaan tuotetietopankissa, laintulkinta ei kuulu GS1:n vastuulle

Ohjeen sisältö

Pakolliset merkinnät
Äidinmaidonkorvikkeille ja vieroitusvalmisteille annettavat pakolliset lisätiedot
Äidinmaidonkorvikkeen lisätiedot
Vieroitusvalmisteiden lisätiedot
Varastointi ja hävittäminen
Muutoshistoria

Pakolliset merkinnät

Äidinmaidonkorvikkeita ja vieroitusvalmisteita koskee elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä tehdyt asetukset tuotteen pakkauksessa ja siten tuotetietopankissa on annettava tietoja.
Pakolliset merkinnät löytyvät asetuksesta kohdasta 12 §.

Ainesosalista F7018

Äidinmaidonkorvikkeiden ja vieroitusvalmisteiden ainesosalista ilmoitetaan Synkka Tuotteen Ainesosalistalla F7018. Ainesosalista voi olla enintään 5000 merkkiä per kieli.
Ainesosalista on annettava sekä suomeksi että ruotsiksi
Tuotteessa olevat allergeenit on korostettava pakkauksessa (vapaavalintainen korostus) ja tuotetietopankissa SUURAAKKOSIN.

Allergeenit F7004

Ainesosalistalla olevat allergeenit on ainesosalistan lisäksi listattava Allergeeni-listaukseen F7004.

Vitamiinit ja mineraalit F7031

Tuotteessa olevat vitamiinit ja mineraalit on listattava Vitamiinit/mineraalit F7031 listaukseen
Kaikki ne vitamiinit ja kivennäisaineet jotka tuotetietopankista löytyvät on annettava
Mikäli ko. vitamiinia / kivennäisainetta / vitamiinin kaltaista yhdistettä ei tuotetietopankin listalta löydy, se annetaan ainesosalistan perään. Mm. puuttuvia tietoja ovat:

  • Nukleotidit
  • Koliini
  • Inositoli
  • Tauriini

Vitamiinit ja mineraalit on ilmoitettava jokaisen liitteissä I ja II mainitun kivennäisaineen ja vitamiinin sekä tarvittaessa koliinin, inositolin ja karnitiinin määrä keskiarvona numeroin ilmaistuna 100 millilitrassa nautintavalmista valmistetta.

Huom! Koliini, inositoli ja karnitiini ilmoitetaan ainesosalistan perässä.

Vierotusvalmisteen pakkaukseen voidaan merkitä liitteessä VII mainituista vitamiineista ja kivennäisaineista numeroarvojen lisäksi tieto ravintoaineen saannista prosentteina liitteessä kyseiselle ravintoaineelle määrätystä vertailuarvosta 100 millilitrassa nautintavalmista valmistetta.

Ravintosisältötiedot

Pakkauksessa ja tuotetietopankissa on ilmoitettava valmisteesta saatavan energian määrä ilmaistuna kilojouleina (kJ) ja kilokaloreina (kcal) sekä proteiinien, rasvojen ja hiilihydraattien määrät numeroin ilmaistuna 100 millilitrassa nautintavalmista valmistetta.

Äidinmaidonkorvikkeille ja vieroitus-valmisteille annettavat pakolliset lisätiedot

Muun elintarvikeohjeistuksen vaatimien tietojen lisäksi äidinmaidonkorvikkeille ja vieroitusvalmisteille on annettava muita pakollisia lisätietoja.

Tuotteen käyttöohje

Tuotteen pakkauksessa oleva käyttöohje annetaan tuotetietopankissa Valmistusohje F7028 –kohtaan.
Käyttöohje voi olla tuotetietopankissa enintään 2500 merkkiä. Käyttöohje voidaan antaa useammalla kielellä.
Äidinmaidonkorvikkeilla ja vieroitusvalmisteille käyttöohje pitää antaa vähintään sekä suomeksi että ruotsiksi.

Tuotteen valmistustapa

Valmistusohje F7028 – kohdan lisäksi on annettava listalta Valmistustapa F7037
Vaihtoehtoja on mm.:

  • READY_TO_EAT Pakkauksesta poiston lisäksi ei tarvita muita valmisteluja.
  • HEAT_AND_SERVE Lämmitettävät
  • MICROWAVING Tuote lämmitetään mikrossa

Äidinmaidonkorvikkeen lisätiedot

Äidinmaidonkorvikkeille on annettava erilaisia asetuksessa määriteltyjä lisätietoja:
1) äidinmaidonkorvikkeessa ilmoitus siitä, että valmiste on sopivaa imeväisen ravinnoksi syntymästä alkaen, kun lasta ei imetetä;
2) äidinmaidonkorvikkeessa seuraavat maininnat varustettuna otsikolla Tärkeää tai muulla vastaavalla ilmaisulla:
– lausunto rintaruokinnan ylivertaisuudesta sekä
– suositus siitä, että valmistetta käytetään vain sellaisten riippumattomien henkilöiden ohjeiden mukaan, jotka ovat saaneet lääketieteellisen, ravitsemustieteellisen tai farmaseuttisen koulutuksen, tai jotka ovat muita äitiys- tai lastenhuollosta vastuussa olevia ammattihenkilöitä.

Nämä lisätiedot annetaan tuotetietopankissa Ainesosalistalle F7018

Ainesosalistalle annetaan ensin tuotteessa oleva ainesosalista, sen jälkeen mahdolliset vitamiinit/mineraalit joita ei tuotetietopankin listalla ole, näiden jälkeen annetaan nämä lisätiedot.

Vieroitusvalmisteiden lisätiedot

Nämä lisätiedot annetaan tuotetietopankissa Ainesosalistalle F7018
Ainesosalistalle annetaan ensin tuotteessa oleva ainesosalista, sen jälkeen mahdolliset vitamiinit/mineraalit joita ei tuotetietopankin listalla ole, näiden jälkeen annetaan nämä lisätiedot.

Varastointi ja hävittäminen

Äidinmaidonkorvikkeessa ja vierotusvalmisteessa on oltava asianmukaiset ohjeet valmistusta, varastointia ja hävittämistä varten sekä varoitus väärän valmistustavan ja varastoinnin aiheuttamista terveydellisistä vaaroista.

Tuotetietopankissa nämä tiedot ilmoitetaan Säilytys- ja käyttöohjeet kuluttajalle F7252 -kohdassa. Voidaan antaa enintään 1000 merkkiä.

Tieto on annettava äidinmaidonkorvikkeille ja vieroitusvalmisteille vähintään suomeksi ja ruotsiksi.

Muutoshistoria

Päiväys Muutos Tekijä
9.5.2016 Muutettu esitysmuoto powerpointista word-dokumenttiin. GS1 Finland Oy
13.6.2016 Muutettu word-dokumentti verkkosivupohjaiseksi ohjeeksi. GS1 Finland Oy