Äidinmaidonkorvikkeet ja vierotusvalmisteet

Päivitetty 3.11.2017

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus äidinmaidonkorvikkeesta ja vierotusvalmisteesta (1216/2007) ohjaa mm. koostumusta ja pakollisia pakkausmerkintöjä. Linkki asetukseen: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2007/20071216

Asetuksen liitteet, joita on 23 sivua, löytyvät asetustekstin alla olevasta linkistä ja varsinaiset koostumusvaatimukset ovat siellä.
Tiedot, jotka vaaditaan ilmoitettavaksi tuotteen pakkauksessa, on myös ilmoitettava tuotetietopankissa. Tuotetietopankissa voidaan ilmoittaa enemmän tietoa kuin tuotteen pakkauksessa on. GS1 antaa ohjeet miten tiedot ilmoitetaan tuotetietopankissa, laintulkinta ei kuulu GS1:n vastuulle

Ohjeen sisältö

Pakolliset merkinnät
Äidinmaidonkorvikkeille ja vieroitusvalmisteille annettavat pakolliset lisätiedot
Äidinmaidonkorvikkeen lisätiedot
Vieroitusvalmisteiden lisätiedot
Varastointi ja hävittäminen
Muutoshistoria

Pakolliset merkinnät

Äidinmaidonkorvikkeita ja vieroitusvalmisteita koskee elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä tehdyt asetukset tuotteen pakkauksessa ja siten tuotetietopankissa on annettava tietoja.
Pakolliset merkinnät löytyvät asetuksesta kohdasta 12 §.

Ainesosalista

Äidinmaidonkorvikkeiden ja vieroitusvalmisteiden ainesosalista ilmoitetaan Synkka Tuotteen Ainesosalistalla. Ainesosalista voi olla enintään 5000 merkkiä per kieli.
Ainesosalista on annettava sekä suomeksi että ruotsiksi
Tuotteessa olevat allergeenit on korostettava pakkauksessa (vapaavalintainen korostus) ja tuotetietopankissa SUURAAKKOSIN.

Allergeenit

Ainesosalistalla olevat allergeenit on ainesosalistan lisäksi listattava Allergeeni-listaukseen.

Ravintosisältötiedot

Pakkauksessa ja tuotetietopankissa on ilmoitettava valmisteesta saatavan energian määrä ilmaistuna kilojouleina (kJ) ja kilokaloreina (kcal) sekä proteiinien, rasvojen ja hiilihydraattien määrät numeroin ilmaistuna 100 millilitrassa nautintavalmista valmistetta.

Vitamiinit ja mineraalit
Myös tuotteessa olevat vitamiinit ja mineraalit on ilmoitettava kohdassa Ravintosisältötiedot.
Kaikki ne vitamiinit ja kivennäisaineet jotka tuotetietopankista löytyvät on annettava.
Mikäli ko. vitamiinia / kivennäisainetta / vitamiinin kaltaista yhdistettä ei tuotetietopankin listalta löydy, se annetaan ainesosalistan perään. Mm. puuttuvia tietoja ovat:

  • Koliini
  • Inositoli

Vitamiinit ja mineraalit on ilmoitettava jokaisen liitteissä I ja II mainitun kivennäisaineen ja vitamiinin sekä tarvittaessa koliinin, inositolin ja karnitiinin määrä keskiarvona numeroin ilmaistuna 100 millilitrassa nautintavalmista valmistetta.

Huom! Koliini ja inositoli ilmoitetaan ainesosalistan perässä.

Vierotusvalmisteen pakkaukseen voidaan merkitä liitteessä VII mainituista vitamiineista ja kivennäisaineista numeroarvojen lisäksi tieto ravintoaineen saannista prosentteina liitteessä kyseiselle ravintoaineelle määrätystä vertailuarvosta 100 millilitrassa nautintavalmista valmistetta.

Äidinmaidonkorvikkeille ja vieroitus-valmisteille annettavat pakolliset lisätiedot

Muun elintarvikeohjeistuksen vaatimien tietojen lisäksi äidinmaidonkorvikkeille ja vieroitusvalmisteille on annettava muita pakollisia lisätietoja.

Tuotteen käyttöohje

Tuotteen pakkauksessa oleva käyttöohje annetaan tuotetietopankissa Valmistusohje –tietokentässä.
Valmistusohje voi olla tuotetietopankissa enintään 2500 merkkiä, ja se voidaan antaa useammalla kielellä.
Äidinmaidonkorvikkeilla ja vieroitusvalmisteille käyttöohje pitää antaa vähintään sekä suomeksi että ruotsiksi.

Tuotteen valmistustapa

Valmistusohje –tietokentän lisäksi on annettava listalta Valmistustapa
Vaihtoehtoja on mm.:

  • READY_TO_EAT Pakkauksesta poiston lisäksi ei tarvita muita valmisteluja.
  • HEAT_AND_SERVE Lämmitettävät
  • MICROWAVE Tuote lämmitetään mikrossa

Äidinmaidonkorvikkeen lisätiedot

Äidinmaidonkorvikkeille on annettava erilaisia asetuksessa määriteltyjä lisätietoja:
1) äidinmaidonkorvikkeessa ilmoitus siitä, että valmiste on sopivaa imeväisen ravinnoksi syntymästä alkaen, kun lasta ei imetetä;
2) äidinmaidonkorvikkeessa seuraavat maininnat varustettuna otsikolla Tärkeää tai muulla vastaavalla ilmaisulla:
– lausunto rintaruokinnan ylivertaisuudesta sekä
– suositus siitä, että valmistetta käytetään vain sellaisten riippumattomien henkilöiden ohjeiden mukaan, jotka ovat saaneet lääketieteellisen, ravitsemustieteellisen tai farmaseuttisen koulutuksen, tai jotka ovat muita äitiys- tai lastenhuollosta vastuussa olevia ammattihenkilöitä.

Nämä lisätiedot annetaan tuotetietopankissa Ainesosalistalle.

Ainesosalistalle annetaan ensin tuotteessa oleva ainesosalista, sen jälkeen mahdolliset vitamiinit/mineraalit joita ei tuotetietopankin Ravintotekijä -listalla ole, ja näiden jälkeen annetaan nämä lisätiedot.

Vieroitusvalmisteiden lisätiedot

Nämä lisätiedot annetaan tuotetietopankissa Ainesosalistalle.
Ainesosalistalle annetaan ensin tuotteessa oleva ainesosalista, sen jälkeen mahdolliset vitamiinit/mineraalit joita ei tuotetietopankin Ravintotekijä -listalla ole, ja näiden jälkeen annetaan nämä lisätiedot.

Varastointi ja hävittäminen

Äidinmaidonkorvikkeessa ja vierotusvalmisteessa on oltava asianmukaiset ohjeet valmistusta, varastointia ja hävittämistä varten sekä varoitus väärän valmistustavan ja varastoinnin aiheuttamista terveydellisistä vaaroista.

Tuotetietopankissa nämä tiedot ilmoitetaan Säilytysohjeet ja Käyttöohjeet -tietokentissä. Voidaan antaa enintään 1000 merkkiä.

Tieto on annettava äidinmaidonkorvikkeille ja vieroitusvalmisteille vähintään suomeksi ja ruotsiksi.

Muutoshistoria

Päiväys Muutos
9.5.2016 Muutettu esitysmuoto powerpointista word-dokumenttiin
13.6.2016 Muutettu word-dokumentti verkkosivupohjaiseksi ohjeeksi
3.11.2017 Ohje päivitetty vastaamaan tuotetietopankin ominaisuuksia 8.11.2017 alkaen