Elintarviketietoasetus EU 1169/2011 ja tuotetietopankki

Päivitetty 14.6.2016

Elintarviketietoasetus EU 1169/2011 vaatii tiedontoimittajia antamaan tietyt tuotetiedot pakollisena tuotteen pakkauksessa. Koska on myös velvollisuus esittää pakkauksessa esiintyvät tiedot mm. verkkokaupassa, samat tiedot on myös annettava tuotetietopankkiin. Tiedontoimittaja vastaa siitä että tuntee Elintarviketietoasetuksen ja on ilmoittanut tuotteelleen tarvittavat tiedot sekä pakkaukseen että tuotetietopankkiin. GS1 asiakaspalvelu ei pysty ottamaan kantaa siihen, mitä tuotetietoja tuotteille pitää antaa.

Ohjeen sisältö

Elintarviketietoasetusten vaatimien tietojen ilmoittaminen
Pakollisesti ilmoitettavat tiedot
Energiasisällön ja ravintoaineiden määrän ilmaiseminen
Elintarvikkeet, joiden merkinnöissä on oltava yksi tai useampi lisätieto
Muutoshistoria

Elintarviketietoasetusten vaatimien tietojen ilmoittaminen

Elintarviketietoasetuksen siirtymäaika päättyi 14.12.2014.Tämän jälkeen on tuotteilla oltava tiedot Elintarviketietoasetuksen mukaisesti sekä pakkauksessa että tuotetietopankissa. Elintarviketietoasetuksessa on myös osioita joiden siirtymäaika päättyy joulukuussa 2016.

Elintarvikkeista annetaan myös muita tietoja kuin Elintarviketietoasetuksen vaatimia. Jotkin tiedot annetaan laajemmin kuin Elintarviketietoasetus vaatii. Vaatimus perustuu vastaanottajien tarpeeseen saatavasta tuotetiedosta.

Elintarvikkeiden lisätiedot – ohjeistuksesta löytyy lisäohjeita mm. attribuuteille

 • Ravintoaine F7020 ja Ravintoaineen määrä F7021
 • Vitamiinit/mineraalit F7031
 • Allergeeni F7004
 • Lisäaineominaisuus F7002
 • Ravitsemuksellisen ominaisuuden aines F7342
 • Ravitsemuksellinen ominaisuus F7343

Pakollisesti ilmoitettavat tiedot

IV LUKU luvun PAKOLLISET ELINTARVIKETIEDOT 1 JAKSO Sisältö ja esittämistapa 9 artikla

Luettelo pakollisista tiedoista:

1. Seuraavien tietojen ilmoittaminen on pakollista 10–35 artiklan mukaisesti, jollei tähän lukuun sisältyvistä poikkeuksista muuta johdu:
a) elintarvikkeen nimi;
b) ainesosaluettelo;
c) elintarvikkeen tuotannossa tai valmistuksessa käytetyt ainesosat tai valmistuksen apuaineet, jotka on lueteltu liitteessä II, tai liitteessä II luetelluista allergioita tai intoleransseja aiheuttavista aineista tai tuotteista johdetut ainesosat tai valmistuksen apuaineet, jotka ovat mukana valmiissa tuotteessa sellaisenaan tai jossakin muussa muodossa;
d) tiettyjen ainesosien tai ainesosien ryhmien määrät;
e) elintarvikkeen sisällön määrä;
f) vähimmäissäilyvyysaika tai viimeinen käyttöajankohta;
g) erityiset säilytysolosuhteet ja/tai käyttöolosuhteet;
h) 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu elintarvikealan toimijan
nimi tai toiminimi ja osoite;
i) alkuperämaa tai lähtöpaikka siten kuin siitä on säädetty 26 artiklassa;
j) käyttöohje, jos elintarvikkeen tarkoituksenmukainen käyttö ilman sitä on vaikeaa;
k) juomien todellinen alkoholipitoisuus tilavuusprosentteina, jos alkoholipitoisuus on suurempi kuin 1,2 tilavuusprosenttia;
l) Ravintoarvoilmoitus (pakollinen joulukuussa 2016)

Tarkempi kuvaus ja ohjeistus pakollisesti annettavista tiedoista löytyy Elintarviketietoasetuksesta kohdasta: 2 JAKSO Pakollisia tietoja koskevat yksityiskohtaiset säännökset, alkaen artikla 17. Elintarviketietoasetuksen liitteissä on myös tarkempaa ohjeistusta.

Elintarvikkeen nimi

JAKSO 2, 17 artikla / Liite VI

Yhteiset Käytännöt –työryhmä on antanut ohjeet kuinka nimet annetaan. Lisätietoa löytyy erillisohjeesta Synkka Tuote tuotteen nimeäminen.

Nimitiedot Synkka Tuotteessa:

 • Tuotenimi (35mrk) F7132
 • Täydellinen tuotenimi F7130
 • Brandinimi F7052
 • Toiminnallinen nimi F7222

Liite VI. Elintarvikkeen nimeä täydentävät pakolliset tiedot täytyy ylläpitää Täydellinen tuotenimi kenttään, mikäli ne eivät mahdu Tuotenimi (35mrk):n.

Ainesosaluettelo

2 JAKSO, 18 artikla – Ainesosaluettelo, 19 artikla – Ainesosaluettelon poisjättäminen, 20 artikla – Elintarvikkeen osien jättäminen pois ainesosaluettelosta

Ainesosaluettelo on annettava aina suomeksi ja ruotsiksi mikäli elintarvikkeelle on se annettava. Tietokentän merkkimäärä on 5000 merkkiä.

Synkka Tuote: Ainesosalista F7018

Ainesosaluettelossa olevat allergisoivat ainesosat

LIITE II

Ainesosaluettelossa olevat allergeenit on tuotetietopankissa korostettava SUURAAKKOSIN. Pakkauksessa voi olla toinen korostustapa. Allergeenit listataan myös omaan allergeenilistaukseen.

Elintarvikkeen tuotannossa tai valmistuksessa käytetyt ainesosat

2 JAKSO, 21 artikla Tiettyjen allergioita tai intoleransseja aiheuttavien aineiden ja tuotteiden merkinnät

Elintarvikkeen tuotannossa tai valmistuksessa käytetyt ainesosat tai valmistuksen apuaineet, jotka on lueteltu liitteessä II, tai liitteessä II luetelluista allergioita tai intoleransseja aiheuttavista aineista tai tuotteista johdetut ainesosat tai valmistuksen apuaineet, jotka ovat mukana valmiissa tuotteessa sellaisenaan tai jossakin muussa muodossa;

Allergeenit ja E-numerot ilmoitetaan Synkka Tuotteessa ainesosaluettelon lisäksi omissa listauksissaan. Allergeeneista ilmoitetaan kontaminaatioaste (Sisältää, Saattaa sisältää, Ei sisällä).

 • Allergeeni F7004
 • Allergisoivan ainesosan kontaminaatioaste F7308
 • E-numero F7003

Tiettyjen ainesosien tai ainesosien ryhmien määrät

2 JAKSO, 22 artikla Ainesosien määrän ilmoittaminen / LIITE VIII

Synkka Tuote:

 • Ravintoaine F7020
 • Ravintoaineen määrä F7021

Ainesosan määrät voidaan ilmoittaa myös Ainesosaluettelossa prosentteina. Esim. tuotteen marja-tai hedelmäpitoisuuden kokonaismäärä ilmoitetaan kohdassa Ravintoaineen määrä F7021.

pitoisuus

Tämä voidaan jakaa yksittäisiin prosenttiosuuksiin ainesosalistalla. Esim.

pitoisuus2

Elintarvikkeen sisällön määrä

2 JAKSO, 23 artikla

Elintarvikkeille on ilmoitettava sekä Nettopaino että Nettosisältö.

Synkka Tuote:

 • Nettosisältö F7061
 • Nettosisällön mittayksikkö F7062
 • Nettopaino F7147
 • Nettopainon mittayksikkö F7279

Nettosisältö on aina pakollinen tieto. Siihen ilmoitetaan tuotteen sisältö muussa kuin painoyksikössä mikäli se on tuotteen ominaisuuksien mukaan järkevää.

Vähimmäissäilyvyysaika ja viimeinen käyttöajankohta

2 JAKSO, 24 artikla

Synkka Tuotteessa Kokonaissäilyvyysaika valmistuksesta (päivää) ilmoitetaan aina päivissä. Lisäksi on mahdollista ilmoittaa Kokonaissäilyvyysaika avaamisesta joka suositellaan annettavaksi, mikäli tieto on annettuna tuotteen pakkauksessa. Tämä ilmoitetaan myös aina päivissä.

Synkka Tuote:

 • Kokonaissäilyvyysaika valmistuksesta (päivää) F7185
 • Kokonaissäilyvyysaika avaamisesta (päivää) F7146
 • Päiväysmerkintä F7097

Päiväysmerkintä F7097 kertoo mitä päiväysmerkintöjä tuotteeseen on painettuna. Ensisijaisesti on annettava tieto, onko tuotteelle pakkauksessa merkittynä parasta ennen vai viimeinen käyttöpäivä -merkintä. Lisäksi voidaan antaa tieto myös seuraavista päiväysmerkinnöistä

 • Leivontapäivä
 • Viimeinen esilläolopäivä
 • Viimeinen myyntipäivä
 • Pakkauspäivä
 • Valmistuspäivä

Mikäli tieto on annetuna Synkka Tuotteeseen, päiväysmerkinnän tulee olla painettuna tuotteen pakkaukseen.

Erityiset säilytysolosuhteet ja/tai käyttöolosuhteet

2 JAKSO, 25 artikla

Elintarvikkeille säilytysolosuhteen ja käyttöolosuhteet ilmoitetaan Synkka Tuotteessa:

 • Säilytys- ja käyttöohjeet kuluttajalle F7252
 • Valmistusohje F7028

Elintarvikealan toimijan nimi tai toiminimi ja osoite

2 JAKSO, 25 artikla

Tuotetietopankissa toimittaja tunnistetaan GLN-numerolla, jonka perustietoihin on annettuna toimijan nimi. Osoitetiedot on mahdollista ilmoittaa kohdassa Yhteystiedot.

 • Tiedontoimittajan GLN F7109
 • Yhteystiedot F7335

Alkuperämaa tai lähtöpaikka

2 JAKSO, 26 artikla

Alkuperämaan ilmoittamisessa noudatetaan Eviran ohjeistusta. Lisäohjeita löytyy erillisohjeesta Valmistusmaa ja alkuperätiedot.
Tuotetietopankkiin ilmoitetaan vähintään se valmistusmaa, joka on mainittuna tuotepakkauksessa. Tietokenttä on toistettavissa, eli tarpeen mukaan on mahdollista ilmoittaa useita valmistusmaita.

26 artiklan mukaan: Edellä 2 kohdan b alakohdassa, 5 kohdan a alakohdassa ja 6 kohdassa tarkoitettujen elintarvikkeiden tapauksessa tämän artiklan mukaisissa kertomuksissa ja vaikutusarvioinneissa on tarkasteltava muun muassa näiden elintarvikkeiden alkuperä maan tai lähtömaan ilmaisemista koskevia vaihtoehtoisia tapoja, erityisesti kutakin seuraavaa eläimen elinkaaren merkitseviä paikkoja

a) Syntymäpaikka
b) Kasvatuspaikka
c) Teurastuspaikka

Elintarviketietoasetuksen 1169/2011 mukaisesti tietyille elintarvikkeille on annettava tarkempi tieto niiden alkuperästä. Näille tuotteille on ilmoitettava tuotetietopankissa Tuotantovaihe ja Tuotantovaiheen toteutusmaa.

Ainesosan tuotantovaihe ja ainesosan alkuperämaa –tiedot on ilmoitettava Synkka Tuotteessa samoin kuin tuotteen pakkauksessa on ilmoitettu. Tieto on annettava kaikista niistä raaka-aineista, joista alkuperä on lainsäädännön mukaan ilmoitettava. Tämän lisäksi tieto voidaan antaa muistakin raaka-aineista.

Synkka Tuote:

 • Valmistusmaa F7064
 • Tuotantovaihe F7344
 • Tuotantovaiheen toteutusmaa F7345
 • Ainesosan tuotantovaihe F7350
 • Ainesosan alkuperämaa F7351

Käyttöohje

2 JAKSO, 27 artikla

Käyttöohje ilmoitetaan Synkka Tuotteessa:

 • Säilytys- ja käyttöohjeet kuluttajalle F7252

Juomien todellinen alkoholipitoisuus

2 JAKSO, 28 Artikla

Juomien todellinen alkoholipitoisuus tilavuusprosentteina, jos alkoholipitoisuus on suurempi kuin 1,2 tilavuusprosenttia
Alkoholijuomien alkoholipitoisuus annetaan Synkka Tuotteessa Alkoholiprosentti kohtaan. Tuotteiden, jotka sisältävät alkoholia mutta eivät ole alkoholijuomia (esim. liköörikonvehdit, leivonnaiset) alkoholitieto ilmoitetaan Synkka Tuotteessa kohdassa Ravintoaine, Alkoholipitoisuus.

Synkka Tuote:

 • Alkoholiprosentti F7174
 • Ravintoaine F7020

Ravintoarvoilmoitus

3 JAKSO Ravintoarvoilmoitus, 29-30 artikla

Ravintoarvoilmoitus annetaan Synkka Tuotteessa Ravintosisältötietoihin:

 • Ravintosisältö F7022
 • Ravintosisällön mittaustarkkuus F7024
 • % RDA [Ravintosisältö] F7025
 • Ravintosisällön määrä F7023 & Mittayksikkö F7304

Elintarviketietoasetuksesta poiketen Synkka Tuotteessa tieto ”Hiilihydraattia, josta laktoosia” annetaan ravintosisältötiedoissa. Vastaanottavissa järjestelmissä tämä tieto tulee siirtää pois ravintosisältötiedoista ja ilmoittaa sille kuuluvalla paikalla.

Energiasisällön ja ravintoaineiden määrän ilmaiseminen

3 JAKSO 32 artikla

30 artiklan 1–5 kohdassa tarkoitetut energiasisältö ja ravintoaineiden määrä on ilmaistava 100:aa grammaa tai 100:aa millilitraa kohti.

Synkka Tuote:

 • Ravintoarvo: Viitearvo F7027

Ensisijaisesti Synkka Tuotteeseen on ilmoitettava Ravintoarvo:Viitearvo per 100grammaa / millilitraa kohden. Tällöin energiasisältö ja ravintoaineiden määrät ilmoitetaan per 100 gramman / millilitran mukaan.

Lisäksi toisssijaisesti tieto voidaan antaa muustakin annoskoosta, esim annoksen mukaan. Tuolloin määritellään annoksen koko grammoissa tai millilitroissa, esim. 25 grammaa. Tämän jälkeen annetaan energiasisältö ja ravintoaineiden määrät tuon annoskoon mukaan.

Elintarvikkeet, joiden merkinnöissä on oltava yksi tai useampi lisätieto

LIITE III

Elintarviketietoasetuksen Liite III mukaan tietyille elintarvikkeiden tyypeille ja ryhmille on annettava lisätietoja.

Synkka Tuote:

 • Lisäaineominaisuus F7002

Muutoshistoria

Päiväys Muutos Tekijä
26.4.2016 Järjestelmäpäivityksen (3.1) mukaiset muutokset tehty ja muutettu PowerPoint tiedostosta
Word muotoon.
GS1 Finland Oy
14.6.2016 Muutettu word-dokumentti verkkosivupohjaiseksi ohjeeksi. GS1 Finland Oy