Gluteenittomuudesta, vähägluteenisuudesta, laktoosittomuudesta ja vähälaktoosisuudesta ilmoittaminen

Päivitetty 8.8.2016

Ohjeistus gluteenittomien, vähägluteenisten, laktoosittomien ja vähälaktoosisten tuotetietojen ilmoittamiseen tuotetietopankissa 22.5.2013 alkaen. Ohjeistus on päivitetty vastaamaan tuotetietopankin vaatimuksia 12.5.2016 alkaen.
Ohjeistuksessa on erilliset ohjeet vähittäiskauppa- ja HoReCa-tuotteille gluteenittomuuden ja laktoosittomuuden ilmoittamiseksi. Mikäli tuote menee kumpaankin jakeluketjuun, silloin noudatetaan vähittäiskauppatuotteille tarkoitettua ohjetta.
Pakkausmerkkien F7017 ohjeistus koskee samalla tavalla sekä vähittäiskauppa- että HoReCa-tuotteita.

Ohjeen sisältö

Vähittäiskauppatuotteiden ja HoReCa-tuotteiden erot
Gluteenittomat, vähägluteeniset, laktoosittomat ja vähälaktoosiset tuotteet
Muutoshistoria

Vähittäiskauppatuotteiden ja HoReCa-tuotteiden erot

Tietojen ilmoittamisessa vähittäiskauppa- ja HoReCa-tuotteille on eroja. Mikäli tuote menee kumpaankin jakeluketjuun, silloin noudatetaan vähittäiskauppatuotteille tarkoitettua ohjetta.

Vähittäiskauppatuotteet

Kuluttajalle tarjottavaa tietoa erilaisista tuotteiden lisäarvotekijöistä kehitetään yhä läpinäkyvämmäksi ja yksiselitteisemmäksi. Tämä vaikuttaa myös tuotetietopankissa ilmoitettavien tuotetietojen merkitsemiseen. Tieto tuotteen seuraavista lisäarvomerkinnöistä (laktoositon, vähälaktoosinen, gluteeniton ja vähägluteeninen) tulee ilmoittaa Synkka Tuotteen tuotetiedoissa vain, mikäli vastaava tieto/merkki on myös tuotteen pakkauksessa.

HoReCa-tuotteet

HoReCa-tuotteille voidaan ilmoittaa tieto laktoosittomuudesta, vähälaktoosisuudesta, gluteenittomuudesta ja vähägluteenisuudesta, vaikka tietoa/merkkiä ei ole annettuna tuotteen pakkauksessa. HoReCa-tuotteilla kuluttaja ei tee vertailua tuotteen pakkauksen ja ilmoitettujen tietojen välillä. HoReCa-toimijat tarvitsevat kuitenkin nämä tiedot, jotta he voivat palvella kuluttajia paremmin.

Pakkausmerkki F7017

Pakkausmerkit ilmoitetaan Synkka Tuotteessa seuraavasti: tieto merkistä ilmoitetaan tuotetietopankkiin, mikäli tuotteella on oikeus käyttää kyseistä merkkiä ja se on painettu pakkaukseen. Tavarantoimittaja vastaa siitä, että tuotteella on oikeus käyttää ko. pakkausmerkkiä.

Pakkausmerkki-tietoa ei saa antaa, mikäli tietoa ei ole painettuna tuotteen pakkauksessa.

Mikäli tuotteelta poistuu oikeus käyttää kyseessä olevaa merkkiä, tieto merkistä on myös poistettava tuotetietopankista.

Pakkausmerkin lisääminen ja poistaminen pakkauksesta vaikuttaa tuotteen yksilöiviin tietoihin ja näin GTIN-koodiin. Yksilöivien tietojen muuttuessa on tuotteelle annettava uusi GTIN-koodi.

Gluteenittomat, vähägluteeniset, laktoosittomat ja vähälaktoosiset tuotteet

Tieto tuotteen gluteenittomuudesta, vähägluteenisuudesta, laktoosittomuudesta ja vähälaktoosisuudesta ilmoitetaan Ravitsemuksellinen ominaisuus -kohdassa.

Gluteenittomat ja vähägluteeniset tuotteet

Gluteenin ilmoittamisessa huomioitavat raja-arvot:

  • Gluteeniton: 20mg/kg tai vähemmän

Komission asetuksen (EY) N:o 41/2009 mukaisesti tuotteesta käytetään nimitystä ”gluteeniton”, jos kuluttajalle myyntivalmiin elintarvikkeen gluteenipitoisuus ei ylitä 20:tä mg/kg.

  • Vähägluteeninen: alle 100 mg/kg

Komission asetuksen (EY) N:o 41/2009 mukaisesti tuotteesta käytetään nimitystä ”erittäin vähäglutee-ninen”, jos kuluttajalle myyntivalmiin elintarvikkeen gluteenipitoisuus ei ylitä 100 mg/kg

Synkka Tuotteessa tietokenttään Ravitsemuksellinen ominaisuus F7343 valitaan oikea arvo:

  • Ei sisällä
  • Erittäin vähäinen

Synkka Tuotteessa tietokenttään Ravitsemuksellisen ominaisuuden aines F7342 valitaan arvo:

  • Gluteeni

Esimerkki vähägluteeniselle tuotteelle annettavista tiedoista:

gluteeni§

Tuotetietoihin vähittäiskauppatuotteilla gluteeniton tai vähägluteeninen -tieto annetaan siinä tapauksessa, että tieto on annettu myös tuotteen pakkauksessa.

Ainoastaan HoReCa-sektorille tarkoitetuilla tuotteilla tieto voidaan antaa, vaikka sitä ei tuotteen pakkauksessa lukisikaan.

Alla on mallit gluteenittoman tuotteen merkeistä.

gluteeni2

Gluteeniton elintarvike (yliviivattu tähkä) (CROSSED_GRAIN_SYMBOL)

gluteeni3

DZG_GLUTEN_FREE

gluteeni4

CCA_GLUTEN_FREE

Laktoosittomat ja vähälaktoosiset tuotteet

Laktoosittomuuden ilmoittamisessa huomioitavat raja-arvot:

  • Laktoosittomat elintarvikkeet - laktoosia vähemmän kuin 10 mg/100 g tai 100 ml

Vähälaktoosisuuden ilmoittamisessa huomioitavat raja-arvot:

  • Vähälaktoosiset elintarvikkeet - laktoosia vähemmän kuin 1 g/100 g tai 100 ml

Synkka Tuotteessa tietokenttään Ravitsemuksellinen ominaisuus F7343 valitaan oikea arvo:

  • Ei sisällä
  • Vähän

Synkka Tuotteessa tietokenttään Ravitsemuksellisen ominaisuuden aines F7342 valitaan arvo:

  • Laktoosi

Esimerkki laktoosittomalle tuotteelle annettavista tiedoista:

laktoosi1

Esimerkki vähälaktoosiselle tuotteelle annettavista tiedoista:

laktoosi2

Tuotetietoihin vähittäiskauppatuotteilla laktoositon ja vähälaktoosinen -tieto annetaan siinä tapauksessa, että tieto on annettu myös tuotteen pakkauksessa.

Tuotteen sisältämä laktoosin määrä (hiilihydraattia, josta laktoosia) voidaan ilmoittaa Synkka Tuotteessa Ravintosisältö F7022 tietokentässä. Elintarviketietoasetuksen mukaan laktoosia ei saa ilmoittaa pakkauksessa ravintosisältölistauksessa, tuotetietopankissa tieto on vielä ilmoitettava siinä. Tuotetiedon vastaanottajat siirtävät tiedon järjestelmissään oikeaan paikkaan.

Ainoastaan HoReCa-sektorille tarkoitetuilla tuotteilla, tieto voidaan antaa, vaikka sitä ei tuotteen pakkauksessa lukisikaan.

Muutoshistoria

Päiväys Muutos
12.2.2015 Ohjeistus muutettu Synkka muotoon, lisätty attribuuttien F-numerot ja poistettu vain Sinfoksessa olleet tiedot.
2.5.2016 Ohjeistus muutettu vastaamaan Synkka Tuotteen tietokenttiä järjestelmäpäivityksen jälkeen.
14.6.2016 Muutettu word-dokumentti verkkosivupohjaiseksi ohjeeksi.
8.8.2016 Poistettu maininta attribuutista Ruokavaliotieto F7012