Koodilistat

Päivitetty 31.8.2016. Koodilistojen muutokset löydät täältä.

Koodilistat ovat voimassa nykyisessä Synkka-tuotetietopankin versiossa.

Koodilistan nimi Käytössä seuraavilla F-numeroilla
Aineen olomuoto F7086
Ainesosa F7016
Akun/pariston tyyppi F7229
Akussa/paristossa käytetty tekniikka F7228
Alennus/vapautus valmisteverosta F7214
Alkoholin myyntilupataso F7216
Allergeeni F7004
ALV-% F7200
BooleanCodeList (Yes/No) F7060|F7090|F7125|F7151|F7176|F7198| F7219|7225|7226|F7307
CPV-luokittelu (ulkoinen koodilista) F7250
Displayn tyyppi F7340
E-numero F7003
Esillepanon tyyppi F7309
GPC-ryhmittely F7112|F7113|F7114
HeVi (hedelmät ja vihannekset): Laatuluokitus F7234
Hierarkiataso/tyyppi F7158
Huomiosana F7108
Ikäraja F7038
Jakelukanava F7053
Kalalaji F7238
Kaukeva-tavararyhmittely F7177
Kielikoodi F7014|F7019|F7029|F7040|F7058|F7066|F7076|F7096| F7103|F7107|F7129|F7131|F7133|F7136|F7223|F7253| F7292|F7296|F7310|F7311|F/329|F7349
Kierrätysjärjestelmä F7246
Kontaminaatioaste F7005|F7098|F7308
Kuljetus rajoitetuissa määrin F7071
Kuljetuskategoria F7218
Käsittelyohjeet F7118
Lavan käsittely F7163
Lavatyyppi/-koodi F7167
Lisäaineominaisuudet F7002
Lisätunnisteen tyyppi F7124|F7126|F7127
Lämpötilan mittayksikkö F7281|F7282|F7285|F7287|F7288|F7289|F7291
Lämpötilan määritys F7352
Maakoodi F7064|F7122|F7345
Mittaustarkkuus F7007|F7024|F7312|F7313|F7314|F7315
Mittayksikkö F7033|F7036|F7050|F7156|F7203|F7209|F7233|F7262|F7263| F7264|F7265|F7268|F7269|F7270|F7271|F7272|F7273|F7274|F7275| F7276|F7277|F7278|F7279|F7280|F7283|F7284|F7290|F7291|F7297| F7299|F7300|F7301|F7304|F7305|F7306|F7322|F7325
Munien laatuluokka F7092
Munien painoluokka F7093
Nettosisällön mittayksikkö F7062
NonBinaryLogicCodeList F7059|F7079|F7227|F7048|F7051|F7330|F7341
Pakkauksen funktio F7355
Pakkausjätteen käsittely F7220
Pakkausmateriaali F7154
Pakkausmerkki F7017
Pakkaustyyppi F7157
Piikkireikä: Koodi F7170
Pyyntialue F7235
Pyyntitapa F7236
Päiväysmerkintä F7097
Ravintokoostumus F7020
Ravintosisältö F7022
Ravitsemuksellinen ominaisuus F7343
Ravitsemuksellisen ominaisuuden aines F7342
RFID-tuki F7182
R-lauseke F7087
Ruokavaliotieto F7012
S-lauseke F7088
Symboli F7104
Sähkö- ja elektroniikkaromu: Laitetyyppi F7204
Teknokemian eritysominaisuudet F7030
Toimenpide F7001
Tulliluokitustyyppi F7120
Tunnelirajoitus koodi F7078
Tuotantomenetelmä F7237
Tuotantovaihe F7344| F7350
Tuotteen ominaisuus F7346
Tuotteen tila F7008
Turvalauseke (P-lauseke) F7105
UNSPSC-ryhmittely F7197
Vaaralauseke (H-lauseke) F7101
Vaarallisen aineen lainsäädäntö F7069
Vaaran tunnus-nro F7070
VAK: Erityismääräykset F7074
VAK: Lipuke F7212
VAK: Luokittelukoodi F7068
VAK: Pakkausryhmä F7073
VAK: YK-numero F7077
VAK-luokka F7067
Valmiin tuotteen tyyppi F7316
Valmisteveron tuoteryhmä F7215
Valmistusaste F7011
Valmistustapa F7037
Valvira: Laatuluokka F7245
Valvira: Pakkauskoodi F7243
Valvira: Tuoteryhmä F7244
Varastointitapa F7240
Varoitusmerkit F7085
Vesiliukoisuus F7089
Viivakoodin tyyppi F7047
Vitamiinit/mineraalit F7031
Värijärjestelmän ylläpitäjä F7055
Yhteystapa F7337
Yhteystyyppi F7339