UNSPSC = United Nations Standard Products and Services Code

UNSPSC on toimialat ylittävä kansainvälisesti hyväksytty tuoteluokitusstandardi. Useat yritykset käyttävät tuoteluokitusta ja hyödyntävät sitä koko jakeluketjussa tuoteluetteloista sähköiseen kauppaan sekä laskutuksessa ja sen seurannassa.

UNSPSC ominaisuuksia:

Maailmanlaajuinen, avoin, ei tarvita lisenssiä
UNSPSC on maailmanlaajuinen, avoin ja ilman lisenssiä käytettävä standardi. Luokittelun käyttöön ei tarvita jäsenyyttä missään organisaatiossa.

Kansainvälinen
UNSPSC on kansainvälisesti tunnettu luokittelu. Samoja koodeja käytetään kaikissa maissa. Ainoastaan kieli vaihtelee. Monet suurista ostojärjestelmistä ja portaaleista ovat valinneet UNSPSC:n luokittelujärjestelmäkseen. Esimerkkeinä näistä ovat Ariba ja Commerce One. Pohjoismaisia esimerkkejä ovat IBX ja Proceedo.

Toimialat ylittävä tuoteluokitusstandardi
UNSPSC on toimialat ylittävä tuoteluokitusstandardi. Rakenne kattaa kaikki toimialat ja tuotealueet. Tästä on etua yrityksille, jotka toimivat usealla alalla, kuten esimerkiksi julkinen sektori ja rakennusala.

Ylläpito/kehittämisorganisaatio
Tällä hetkellä koodien ylläpidosta ja kehittämisestä vastaa GS1 US:n hallinnoima yhteisö. Monissa maissa on luotu kansallisia yhteistyöverkostoja hoitamaan tarvittavia lokalisointi- ja käännöstehtäviä. Suomessa viimeisin versio 19 on käännätetty Hansel Oy:n toimesta. Lue lisää Hansel Oy:n sivuilta

Lisätietoja

Suomessa käytetään versiota 19