Viitatun tiedoston tyyppi

Päivitetty 7.8.2018

Koodi Kuvaus
CHEMICAL_ASSESSMENT_SUMMARY Kemiallisen arvioinnin yhteenveto
CHEMICAL_SAFETY_REPORT Kemikaaliturvallisuus raportti
CHILD_NUTRITION_LABEL Lasten ravitsemustiedot
DISPOSAL_INSTRUCTIONS Hävitys-/ lajitteluohje
HAZARDOUS_SUBSTANCES_DATA Vaarallisten ainesosien lisätiedot
MOBILE_DEVICE_IMAGE Mobiililaite kuva
PRODUCT_FORMULATION_STATEMENT Product Formulation Statement
QUALITY_CONTROL_PLAN Laadunvalvontaohjelma
REGULATORY_INSPECTION_AUDIT Auditointiraportti 
RISK_ANALYSIS_DOCUMENT Riskianalyysi
SAFETY_SUMMARY_SHEET Turvallisuusyhteenvetotiedote
SAMPLE_SHIPPING_ORDER Malli kuljetustilauksesta
TESTING_METHODOLOGY_RESULTS Testimenetelmän tulokset
AUDIO Audio
CERTIFICATION Sertifiointi
CONSUMER_HANDLING_AND_STORAGE Käyttö- ja varastointiohje kuluttajalle
DIET_CERTIFICATE Ruokavalio todistus
DOCUMENT Tiedosto
GROUP_CHARACTERISTIC_SHEET Tuoteryhmän ominaisuudet tiedosto
IFU Linkki käyttöohjeisiin
LOGO Logo
MARKETING_INFORMATION Markkinointitiedot
OTHER_EXTERNAL_INFORMATION Muu ulkoinen tieto
OUT_OF_PACKAGE_IMAGE Pakkaamaton
PLANOGRAM Hyllykuva
PRODUCT_IMAGE Tuotekuva
PRODUCT_LABEL_IMAGE Product label image
PRODUCT_WEBSITE Product website
RECIPE_WEBSITE Resepti-sivusto
SAFETY_DATA_SHEET Käyttöturvallisuustiedote
TRADE_ITEM_DESCRIPTION Tuotekuvaus
VIDEO Video
WARRANTY_INFORMATION Takuutiedot
WEBSITE Internet-sivu
CROSSSECTION_VIEW Poikkileikkaus kuva
DOP_SHEET Linkki tuotteen DOP-todistukseen
ENERGY_LABEL Energiamerkki
INTERNAL_VIEW Kuva tuotteen sisältä
TRADE_ITEM_IMAGE_WITH_DIMENSIONS Tuotekuva mittatiedoilla
ZOOM_VIEW Zoom kuva
360_DEGREE_IMAGE 360 asteen kuva
ASSEMBLY_INSTRUCTIONS Kokoamisohje
PACKAGING_ARTWORK Pakkauksen layout
QR_CODE Linkki QR-koodiin
DRUG_FACT_LABEL Pakkausseloste
MATERIAL_SAMPLES Materiaalinäytteitä
NUTRITION_FACT_LABEL Nutrition Fact Label
ORGANIC_CERTIFICATE Luomusertifikaatti
SUMMARY_OF_PRODUCT_CHARACTERISTICS Yhteenveto tuotteen ominaisuuksista

Muutoshistoria

Päiväys Muutos
7.8.2018 Valmis