Pakkaushierarkiat

Päivitetty 31.5.2017

Tämä ohje käsittelee Synkka-tuotetietopankissa olevia erilaisia pakkaushierarkioita. Pakkaushierarkioita on erilaisia, joten niiden tunnistaminen tulee tehdä annettujen ohjeiden mukaan.

Ohjeen sisältö

Mikä on pakkaushierarkia ja hierarkiataso/tyyppi?
Pakkaushierarkian osia yksilöivät tiedot
Linkit lisäohjeisiin
Muutoshistoria

Mikä on pakkaushierarkia ja hierarkiataso/tyyppi?

Pakkaushierarkia Synkka-tuotetietopankissa jaetaan kolmeen eri osaan, vähittäistuotteeseen, kuljetuspakkaukseen ja lavaan. Lavalla tarkoitetaan GTIN-kooditettua lavaa. Kaikilla pakkaushierarkian osilla on oltava oma yksilöivä GTIN-koodinsa. Pakkaushierarkia voi myös koostua vain yhdestä osasta. Silloin se on aina pelkästään vähittäistuote, joka on määritelty kuljetusyksiköksi ja jolle annetaan lavatiedot. Pakkaushierarkia voi olla myös monihaarainen eli sillä on useampi rinnakkainen kuljetuspakkaus/lava. Yhden tuotteen displayt ja myymälälavat linkitetään aina suoraan vähittäistuotteeseen, vaikka ne fyysisesti saattaisivat sisältää kuljetuspakkauksia.

Hierarkiataso/tyyppi F7158 kertoo, mikä osa pakkaushierarkiasta on kyseessä. Jokainen hierarkiataso/tyyppi on yksilöitävä GTIN-koodilla.

GDSN-koodilistalla on useita eri Hierarkiataso/tyyppejä, mutta Suomen markkinoilla on sovittu, että käytetään seuraavia

 • Vähittäistuote (BASE_UNIT_OR_EACH) Tämä kuvaa että taso on pakkaushierarkian alin/pienin taso. Jokaisessa pakkaushierarkiassa on oltava vähittäistuote. GTIN-koodin ei tarvitse olla fyysisesti tuotteessa vaan se voi olla myös virtuaalinen.
 • Kuljetuspakkaus (CASE) Tuotteen kuljetuspakkaus, joka voi olla myyntierä, tehdaspakkaus, yhden tuotteen display. Kuljetuspakkaus on pakkaus tai yksikkö, joka sisältää vakioidun määrän yhtä vähittäistuotetta.
 • Lajitelma (DISPLAY_SHIPPER) Joko kuluttajalajitelma tai sekakuljetuspakkaus.
 • GTIN-koodillinen lava (PALLET) Lava jolla on tunnisteena GTIN-koodi. Jokaisessa pakkaushierarkiassa on oltava lavatiedot. Mikäli tuotetta ei koskaan toimiteta täydellä lavalla, annetaan laskennallisen tai virtuaalisen lavan tiedot. Tällöin tiedot annetaan sen mukaan, millainen lava olisi, jos sitä olisi täysi lava. Transport Load on pakkaus joka sisältää useamman kuin yhden lavan. Miten tietoja ilmoitetaan, riippuu siitä onko kyseessä GTIN-koodillinen vai kooditon lava.
  • GTIN-koodillinen lava vakioi täyden lavan tiedot, millainen lava, sen koko, montako kerrosta täydellä lavalla on, mitat ja painot. Lavoille suositellaan annettavaksi GTIN-koodi. Tällöin lava on pakkaushierarkian ylin osa. Lavan bruttopainoon kuuluu mukaan itse lavan paino, tässä toimittaja voi käyttää keskiarvoista lavan painoa, koska lavan paino vaihtelee ilmasto-olosuhteiden mukaan. Käytännössä toimittaja voi toimittaa tuotteita vajaan lavan tilauksen mukaan. Tällöin lavaa ei kuljetuksessa tunnisteta tällä tuotetietopankkiin tallennetulla GTIN-koodilla vaan lavan/kontin omalla tunnisteella esimerkiksi SSCC-koodilla.
  • GTIN-kooditon lava tarkoittaa, että lavalla ei ole suosituksista huolimatta omaa GTIN-koodia ja sen tiedot on kuitenkin annettava tuotetietopankkiin. Tiedot annetaan sen kuljetuspakkauksen yhteyteen, joka pakataan lavalle. Vaikka kyseessä on GTIN-kooditon lava, lavaustietoja ei saa muuttaa kuin vastaanottajien ilmoittaman aikataulun mukaisesti. Lavatietojen muuttaminen aiheuttaa hankaluuksia tilaustoimintaan ja varastonhallintaan.

Huom! On tärkeää, että käytetään näitä sovittuja hierarkiataso/tyyppejä niille määritellyillä tarkoituksilla. Näin vastaanottajat pystyvät käsittelemään pakkaushierarkiaa ja tunnistamaan sen eri tasot. Muita mahdollisia hierarkiataso/tyyppejä ei suositella käytettäväksi. Tuotetietojen ohjautuminen oikein vaarantuu niiden käyttämisellä.

Pakkaushierarkiaa käsitellään suurimmasta yksiköstä pienimpään yksikköön, vähittäistuote on aina alin yksikkö.

Pakkaushierarkian osia yksilöivät tiedot

Pakkaushierarkiassa on sen tasoja yksilöiviä tietoja, joihin annettava tieto riippuu siitä miten pakkausta käsitellään.

Onko vähittäistuote F7307
Onko vähittäistuote on Kyllä/Ei-vaihtoehtoinen tieto. Kyllä-arvo on annettava aina pakkaushierarkian alimmalle / pienimälle tasolle. Muille tasoille tiedoksi tulee aina Ei.

Onko kuluttajatuote F7060
Onko kuluttajatuote on Kyllä/Ei-vaihtoehtoinen tieto. Kyllä-arvo on annettava sille pakkaushierarkian tasolle jota myydään kuluttajalle.

Onko Kuluttajatuote saa aina Kyllä- arvon seuraavissa tilanteissa:

 • Kyseessä on kuluttajalajitelma (tämä on perustettu hierarkiataso/tyypiltään lajitelmaksi Display_shipperiksi, esim. keksikassi, hiustenhoitoaineiden lahjapakkaus)
 • Kyseistä pakkaushierarkian tasoa myydään kuluttajille
 • Jos kyseistä tuotetta myydään missään vaiheessa PT-puolella

Onko Kuluttajatuote saa aina Ei-arvon seuraavissa tilanteissa:

 • Pakkaushierarkiassa on useampi taso ja käsiteltävää tasoa ei myydä suoraan kuluttajille

Huom! On ehdottoman tärkeää, että kuluttajalajitelmat merkitään oikein kyllä-arvolla, tämä vaikuttaa siihen kuinka kuluttajalajitelman mittatiedot voidaan ilmoittaa. Mikäli arvoksi annetaan ei mittaussäännöt ja tarkistukset menevät kuljetuspakkauksen ohjeistuksen mukaan.

Onko tilausyksikkö F7151
Jokaisessa pakkaushierarkiassa on oltava yksi Kyllä-arvoinen Onko tilausyksikkö. Pakkaushierarkiassa voi olla useampi tilausyksikkö. Mikäli pakkaushierarkia on yksitasoinen, sen ainoan tason on saatava Kyllä-arvo.

Onko laskutusyksikkö F7125
Jokaisessa pakkaushierarkiassa on oltava yksi Kyllä-arvoinen Onko laskutusyksikkö. Pakkaushierarkiassa voi olla useampi laskutusyksikkö. Mikäli pakkaushierarkia on yksitasoinen, sen ainoan tason on saatava Kyllä-arvo. Vaihtuvapainosilla tuotteilla laskutusyksiköksi valitaan pakkaushierarkian pienin osa.

Onko kuljetusyksikkö F7090
Jokaisessa pakkaushierarkiassa on oltava yksi Kyllä-arvoinen Onko kuljetusyksikkö Pakkaushierarkiassa voi olla useampi kuljetusyksikkö. Mikäli pakkaushierarkia on yksitasoinen, sen ainoan tason on saatava Kyllä-arvo.

Onko kuljetusyksikkö tieto = Kyllä, antaa mahdollisuuden antaa tuotteelle / pakkaukselle lavaustiedot. Jokaisessa pakkaushierarkiassa on annettava lavaustiedot muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta.

Esimerkkejä tällaisista tuotteista ovat:

 • aikakausilehdet
 • tuotteet joita ei koskaan toimiteta yhtä myyntierää enempää
 • suoratoimitustuotteet
 • vajaa transbox
 • Pakkausmateriaalitiedot suositellaan annettavaksi

Onko pakkaus palautettava F7219
Kertoo, onko kyseessä oleva pakkaus palautettava / kierrätettävä pakkaus. Kyllä-tieto annetaan esim. transboxeille.

Linkit lisäohjeisiin

Alta löydät linkit lisäohjeisiin liittyen erilaisiin pakkaushierarkioihin sekä esimerkkeihin eri hierarkian osista.

Erilaisia pakkaushierarkioita

Transboxien käsittely

Puoli- ja varttilavojen käsittely

Dolly pakkaushierarkian ylimpänä osana

Kuluttajalajitelma ja sekakuljetuspakkaus

Yksittäin ja monipakkauksissa myytävät tuotteet

Muutoshistoria

Päiväys Muutos Tekijä
15.5.2016 Valmis GS1 Finland Oy
13.6.2016 Siirretty Word-pohjalta verkkosivupohjalle GS1 Finland Oy