Erilaisia pakkaushierarkioita

Päivitetty 13.11.2018

Pakkaushierarkioita on erilaisia. Millainen pakkaushierarkia on, riippuu tuotteesta ja sen myyntieristä ja niiden toimituksista.

Ohjeen sisältö

Pakkaushierarkia, jossa on vain yksi taso
Pakkaushierarkiassa vähittäistuote ja yksi kuljetuspakkaus
Useampitasoinen pakkaushierarkia, ylimpänä GTIN-koodillinen lava
Pakkaushierarkiassa on useampi haara
Tuotteet, joita ei toimiteta lavalla
Muutoshistoria

Pakkaushierarkia, jossa on vain yksi taso

Pakkaushierarkiassa voi olla vain yksi taso, vähittäistuote. Esimerkiksi tällaisia pakkaushierarkioita voivat olla:

 • 5 kg perunasäkki
 • laatikollinen palvelutiskissä myytävää kalaa
 • HoReCa-toimijalle toimitettava dyno-laatikollinen salaattisekoitusta
 • Aikakausilehti

Huolimatta siitä, millainen pakkaushierarkian alin / pienin tuote on, se on perustettava aina Hierarkiatasoltaan vähittäistuotteeksi. Mikäli pakkaushierarkiassa ei ole vähittäistuotteeksi määriteltyä tasoa, vastaanottajat eivät pysty käsittelemään mitään pakkaushierarkian osaa. Myöskin kaikki tuotteen ominaisuustiedot (luokittelut, verotiedot, lisätiedot, vaarallisten aineiden tiedot) jäävät antamatta.

Yhden tason pakkaushierarkiassa vähittäistuotteelle annetaan Kyllä-tieto seuraaviin kohtiin:

 • Onko Vähittäistuote (käyttöliittymässä tulee automaattisesti hierarkiatason mukaan)
 • Onko Tilausyksikkö
 • Onko Laskutusyksikkö
 • Onko Kuljetusyksikkö

Mikäli vähittäistuotetta ei pakata GTIN-kooditetulle lavalle, sille on annettava lavaustiedot, eli tiedot siitä kuinka sitä logistisesti kuljetetaan (GTIN-koodittoman lavan tiedot).

Pakkaushierarkiassa vähittäistuote ja yksi kuljetuspakkaus

Mikäli pakkaushierarkiassa on useampi GTIN-koodilla tunnistettava taso kuin yksi, on toimittajan perustettava ne tasot tuotetietopankkiin. Mikäli myyntierällä ei ole omaa yksilöllistä GTIN-koodia, sitä ei voi perustaa tuotetietopankkiin.

Mikäli pakkaushierarkiassa on sekä vähittäistuote että sen yläpuolella oleva taso, tällöin yläpuolisen tason hierarkiatasoksi annetaan se, mitä on sovittu käytettäväksi sen tyyppisellä pakkauksella.

Pakkaushierarkiassa ei voi olla kahta vähittäistuotetta päällekkäin.

Mikäli vähittäistuotteen yläpuolinen taso ei ole GTIN-kooditettu lava, eikä pakkaushierarkiassa ole GTIN-kooditettua lavaa, tälle pakkaushierarkian tasolle annetaan sen logistisen lavan tiedot.

Tällöin kuljetuspakkaukselle annetaan Ei-tieto seuraaviin kohtiin:

 • Onko Vähittäistuote (käyttöliittymässä tulee automaattisesti hierarkiatason mukaan)
 • Onko kuluttajatuote

Seuraavien kohtien kyllä/ei vaihtoehto riippuu siitä miten kuljetuspakkausta käsitellään:

 • Onko Tilausyksikkö
 • Onko Laskutusyksikkö
 • Onko Kuljetusyksikkö

Myyntierä pakataan GTIN-koodittomalle lavalle
Mikäli vähittäistuotteen kuljetuspakkaus pakataan GTIN-koodittomalle logistiselle lavalle, on tämän lavan tiedot annettava kuljetuspakkauksen tietojen yhteyteen, eli aina pakkaushierarkian ylimmälle tasolle.
Yhdessä pakkaushierarkian haarassa, ei saa olla kuin yhden GTIN-koodittoman lavan tiedot.

Hierarkia1

Vähittäistuote pakataan GTIN-kooditetulle lavalle
Mikäli vähittäistuotteella ei ole erillistä (GTIN-koodilla tunnistettavaa) kuljetuspakkausta vaan se pakataan suoraan GTIN-kooditetulle lavalle, silloin pakkaushierarkiassa on kaksi tasoa, vähittäistuote ja GTIN-koodillinen lava.

Hierarkia2

Useampitasoinen pakkaushierarkia, ylimpänä GTIN-koodillinen lava

Alimpana tasona on aina vähittäistuote, sen yläpuolelle perustetaan joko:

 • Kuljetuspakkaus, joka sisältää yhtä tai useampaa GTIN-koodillista vähittäistuotetta tai
 • Display shipper, joka sisältää yhtä tai useampaa GTIN-koodillista vähittäistuotetta ja joka on esillepantava yksikkö

Ylimmäksi tasoksi perustetaan GTIN-koodillinen lava (Hierarkiataso: Lava).

Pakkaushierarkiassa on useampi haara

Alimpana on aina vähittäistuote. Yhdellä vähittäistuotteella voi olla useampi eri pakkaushierarkian haara. Jokainen erikokoinen myyntierä perustetaan omaksi pakkaushierarkian haarakseen.
Myymälälavat ja yhden tuotteen displayt, perustetaan omaksi pakkaushierarkiahaarakseen. Nämä on aina linkitettävä siihen alempaan pakkaushierarkian tasoon mitä ne sisältävät.

Tuotteet, joita ei toimiteta lavalla

Mikäli tuotetta ei koskaan toimiteta lavalla, silloin pakkaushierarkian ylimmälle tasolle annetaan

 • Onko Kuljetusyksikkö = Kyllä

Muita lavatietoja ei tässä tapauksessa anneta. Huomioitavaa on, että lavatiedot voidaan jättää antamatta vain yhteisesti sovituilta tuoteryhmiltä / tuotteilta. Tuotteita joille ei tarvitse ilmoittaa lavatietoja:

 • aikakausilehdet
 • tuotteet joita ei koskaan toimiteta yhtä myyntierää enempää
 • suoratoimitustuotteet
 • vajaa transbox

Muutoshistoria

Päiväys Muutos
15.5.2016 Valmis
13.6.2016 Siirretty Word-pohjalta verkkosivupohjalle
4.12.2017 Ohje päivitetty vastaamaan tuotetietopankin ominaisuuksia alustanvaihdon jälkeen
7.5.2018 Muutettu kohtaa Myymälälavojen linkityksestä pakkaushierarkiassa
13.11.2018 Tarkennettu Onko Vähittäistuote -attribuutin käyttöä