Tuotetietoutta verkossa

Elintarviketietous
Eviran sivuilta löytyy mm. E-koodiavain ja Pakkausmerkintäopas.
Evira

Yhteinen hankintasanasto eli CPV-koodi
Hankintailmoituksissa käytetään hankinnan yksilöimiseksi CPV-koodeja. CPV-koodit sisältävät 6 000 eri nimikettä 9-numeron tarkkuudella. CPV:n nimikkeiden avulla potentiaaliset tavara- ja palvelualojen toimittajat saavat nopeasti yksilöidyt tiedot omaa sektoriaan koskevista hankinnoista.
Hankintailmoitukset

CN-nimikkeistö
CN-nimikkeistö (Combined Nomenclature) on Euroopan yhteisön yhdistetty nimikkeistö, jonka 8-numeroisia nimikkeitä käytetään vienti-ilmoituksissa ja sisäkaupan tilastoilmoituksissa.
Tulli

Vaarallisten aineiden ja valmisteiden tietoja
Lisätietoja Tukesin ja REACH-neuvonnan sivuilta.
Tukes ja REACH-neuvonta

Vitamiinien ja kivennäisaineiden saantisuositukset

Tiedot löytyvät kohdasta Ravintotekijät / Aakkosjärjestyksessä (Synkka-palvelussa vertailuarvona käytetään aikuisten naisten arvoja)
Fineli