Tuotteen nimeäminen

Tämä ohje on voimassa toukokuuhun 2019 asti.

Päivitetty 8.11.2017

Tämä ohje kertoo, miten nimetä tuotteet Synkka tuotetietopankissa. Kaikki tuotenimet ovat tärkeitä tietoja kaupparyhmille, sillä ne toimivat pohjana kaupparyhmien nimeämiselle. Mikäli nimeäminen tehdään väärin, sillä on vaikutusta tuotetietojen ylläpitoon, tiedotukseen, hyllynreunaetiketteihin sekä tuotetietojen hakuun (esim. brandinimi).

Ohjeen sisältö

Yleistä
Nimeäminen eri kielillä
Annettavat nimet
Vähittäistuotteen nimeäminen
Kuluttajalajitelman ja sekakuljetuspakkausten nimeäminen
Kuljetuspakkausten nimeäminen
Muutoshistoria

Yleistä

Kaikille vähittäistuotteille sekä niiden kuljetuspakkauksille on annettava nimi. Nimet kirjoitetaan tavallisten kirjoitussääntöjen mukaan; isot alkukirjaimet, muuten pienellä. Huom! Ei koko nimeä SUURaakkosin

 • Tuotenimi on se nimi, mikä lukee tuotteen pakkauksessa
 • Yleisnimi on hyvän kauppatavan mukainen nimi
  • Löytyy usein tuoteselosteesta

Mikäli tuotteella ei ole brandia, tuotteen brandina käytetään tavarantoimittajan nimeä. Mikäli brandia tai tavarantoimittajan nimeä lyhennetään, se lyhennetään aina samalla tavalla. Lyhenteeksi ei riitä yksi kirjain

 • Ei pisteitä lyhenteiden perään
 • Vältetään tarpeettomia välilyöntejä
 • Esim. paino n. 300 g -> n300g
 • Kokonaisuus oltava ymmärrettävä

Erikoistapaukset

Jos vähittäistuotteen pakkauksessa mainitaan sekä ml että g, Synkka tuotetietopankkiin annettavassa nimessä ilmoitettava molemmat (esim. salaatinkastikkeille 250ml/256g).

Säilykkeiden yms. nimessä ilmoitetaan nettopaino/valutettu paino (esim. ananassäilykkeille 250/153g)

Tuotteille, joilla paino ei ole olennainen tieto, ei anneta painoa nimeen

 • Kynttilöille paloaika
 • Kengänpohjalliselle koko

Vähittäistuotteelle ja kuljetuspakkaukselle annettavat nimet

 • Tuotenimi
 • Täydellinen tuotenimi
 • Brandinimi
 • Toiminnallinen nimi

Lisäksi voidaan antaa:

 • Säännelty tuotenimi

Nimeäminen eri kielillä

Tuotteille annetaan nimitiedot suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Yhteiset käytännöt -työryhmässä on sovittu yhtenäinen malli Suomessa käytettäville nimille.

GDSN standardi puolestaan määrittelee yleiset kansainväliset nimeämisohjeet. Synkka tuotetietopankki on GDSN standardoitu tuotetietopankki, mikä tarkoittaa, että tuotetietoja on mahdollista välittää myös muihin tuotetietopankkeihin. Jotta tuotetietojen siirto eri tuotetietopankkien välillä on mahdollista, on tuotetietojen oltava yhtenäisiä. Tästä syystä englannin- ja ruotsinkielisten nimitietojen tulee noudattaa GDSN standardin nimeämisohjetta.

Suomenkieliset nimet muodostetaan Suomen yhteisten käytäntöjen mukaisesti. Ruotsin- ja englanninkieliset nimet muodostetaan GDSN ohjeen mukaisesti. Jos tiedontoimittaja lähettää tuotetietojaan Synkka tuotetietopankin välityksellä muille kohdemarkkinoille, tulee hänen huomioida myös mahdolliset kyseisen kohdemarkkinan erityisohjeet.
Esim. jos tuotetietoja välitetään kohdemarkkinalle Tanska, tuotteelle tulee lisätä myös tankankielinen nimi.

Tässä ohjeessa käytetään seuraavia merkintöjä kuvaamaan ohjeistusta eri kielillä:
FI : suomenkielisten nimitietojen ohjeistus
SV / EN: GDSN standardin mukainen ohjeistus ruotsin- ja englanninkielillä annettaviin nimitietoihin.

Annettavat nimet

Tuotenimi / Description Short

35 merkkiä pitkä. Annettava suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

FI: Tuotteen nimi, josta voidaan muodostaa mm. hyllynreunaetiketin nimi. Koko ilmoitetaan täydellisenä. Varianttia ja yleisnimeä lyhennetään tarvittaessa. Nimessä ilmoitetaan olennainen brandi (esim. Oivariini).
Nimi annetaan muodossa Brandi/kauppanimi koko variantti yleisnimi. Nimestä on löydyttävä kaikki osat.

SV / EN: Vapaamuotoinen lyhyt kuvaus tuotteesta, mitä käytetään tuotteen tunnistamiseen myyntipisteessä.

Täydellinen tuotenimi / Trade Item Description

200 merkkiä pitkä. Annettava suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

FI: Tuotteen täydellinen kuvaus, avataan Tuotenimessä käytetyt lyhenteet. Nimessä voidaan ilmoittaa ylä-ja/tai alabrandi (esim. Valio Oivariini). Nimi annetaan muodossa Brandi/kauppanimi koko variantti yleisnimi.

SV / EN: Ymmärrettävä ja käyttökelpoinen tuotteen kuvaus, joka muodostuu brandistä ja muista kuvaavista ominaisuuksista. Lyhenteitä tulee käyttää mahdollisimman vähän, ja kuitenkin nimen pituus tulisi olla kohtuullinen. Täydellisen tuotenimen tulisi olla merkityksellinen tuotteen kuvaus, joka muodostuu täydellisistä sanoista, joka osaltaan helpottaa tuotetietosanomien käsittelyä. Täydellinen tuotenimi auttaa vastaanottajia ymmärtämään täysin tietyn tuotteen eri ominaisuudet, kuten brandi, maku, tuoksu jne. Tämä mahdollistaa tuotenimen avaamisen virheettömästi vastaanottajien omiin tietojärjestelmiin. Esimerkkejä:

 • GS1 Brand Base Invisible Solid Deodorant AP Stick Spring Breeze
 • GS1 Brand Laundry Detergent Liquid Compact Regular Instant Stain 1
 • GS1 Brand Hair Colour Liquid Light to Medium Blonde.

Brandinimi / Brandname

70 merkkiä pitkä.

FI: Vähittäistuotteen ja kuljetuspakkauksen brandinimi on aina sama. Tavarantoimittaja määrittelee brandin. Jos tuote ei ole brandituote kenttään tulee tavarantoimittajan nimi. Annetaan pelkkä brandinimi, ei kokoa yms (esim. Valio Oivariini).

SV /EN: Brandin omistajan käyttämä tunnistettava nimi, joka yksilöi tuoteperheen. Tämä on kuluttajien tunnistama nimi.

 

Toiminnallinen nimi / Functional Name

35 merkkiä pitkä.

FI: Annetaan tuotteen kauppatavan mukainen yleisnimi. Esimerkiksi Yleisliima, Jugurtti, Kertakäyttölautanen. Lajitelmien toiminnallinen nimi on: Lajitelma. Sekakuljetuspakkausten: sekapuolilava, -lava, -myyntierä...

SV / EN: Kuvaa tuotteen käyttötarkoitusta. Tukee tuoteryhmittelyn määrittelyä.

Säännelty tuotenimi / Regulated product name

Säännelty tuotenimi tai nimitys, joka kuvaa elintarvikkeen todellista luonnetta ja joka on riittävän tarkka erottamaan se muista elintarvikkeista maakohtaisen asetuksen mukaisesti.

Variantti Variant Description

FI / SV / EN: Tuotevarianttitiedon kuvaus. Saman brandin saman kokoisista tuotteista voi olla olemassa useita eri variaatioita (esim. maku, tuoksu)

Vähittäistuotteen nimeäminen

Esimerkkejä vähittäistuotteen nimeämisestä suomeksi.

Nimi annetaan muodossa Brandi/kauppanimi koko variantti yleisnimi. Nimestä on löydyttävä kaikki osat.

Tuotenimi: Mauk150g kanometumsukltäytkeks
Täydellinen tuotenimi: SynkkaMaukas 150g kaneliomena tummasuklaa täytekeksi
Brandinimi: SynkkaMaukas
Toiminnallinen nimi: täytekeksi

Vaihtuvamittaisen tuotteen nimeäminen

Nimi annetaan muodossa Brandi/kauppanimi koko variantti yleisnimi. Nimestä on löydyttävä kaikki osat.

Tuotenimi -> Koko annetaan noin painona
Gourmet n500g silakkafile
Täydellinentuotenimi -> Koko annetaan vaihteluvälillä
SynkkaGourmet 450-550g silakkafile
Brandinimi: SynkkaGourmet

Toiminnallinen nimi: Silakkafile

SK-tuotteen nimeäminen

Nimi annetaan muodossa Brandi/kauppanimi myyntierän sisältämä kpl-määrä x koko variantti yleisnimi + muut sk-tarkenteet. Jos myyntierässä on GTIN-koodittomia tuotteita, nimessä ilmoitettava kpl-määrä. Nimestä on löydyttävä kaikki osat.

Tuotenimi: Soossit 6x2l ruskeakastike 80 ann
Täydellinen tuotenimi: Synkka Soossit6x2l ruskeakastike 80 annosta
Brandinimi: Synkka Soossit

Toiminnallinen nimi: Ruskeakastike

Kuluttajalajitelman ja sekakuljetuspakkausten nimeäminen

Esimerkkejä kuluttajalajitelman ja sekakuljetuspakkauksen nimeämisestä suomeksi.

Nimi annetaan muodossa Brandi/kauppanimi kpl-määrä x koko lajitelma varianttien määrä/variantit yleisnimi. Nimestä on löydyttävä kaikki osat.

Tuotenimi: Fresh 3x200ml lajitshahoitssaip
Täydellinen tuotenimi: Synkka Fresh 3x200ml lajitelma shampoo hoitoaine suihkusaippua
Brandinimi: Synkka Fresh

Toiminnallinennimi: Lajitelma

Sekakuljetuspakkausten nimeäminen

Sisältää vähintään kahta eri GTIN-koodillista vähittäistuotetta. Määrä ilmoitetaan ennen kokoa.

Nimessä mainittava:

 • SEKL = sekalava
 • SEKPL = sekapuolilava
 • SEKDSP = sekadisplay

Nimi annetaan muodossa SEKxBrandi/kauppanimi myyntierän sisältämä kpl-määrä x koko varianttien määrä/variantit yleisnimi. Nimestä on löydyttävä kaikki osat.

Tuotenimi: SEKPL Maukas 240x150g 4var keksi
Täydellinen tuotenimi: SEKPL Synkka Maukas 240x150g mansikka, vadelma, banaani, suklaa täytekeksi
Brandinimi: Synkka Maukas

Toiminnallinen nimi: Sekapuolilava

Kuljetuspakkausten nimeäminen

Annettavat nimet ovat Tuotenimi (35 mrk), Toiminnallinen nimi ja Brandinimi ja Täydellinen tuotenimi. Jokaiselle kuljetuspakkaukselle on annettava nimi. Nimi annettava suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Esimerkkejä kuljetuspakkaukselle annettavista nimistä suomeksi.

Nimeämisessä noudatetaan yleisiä nimeämissääntöjä, esim. vähittäistuotteen nimen muoto on seuraava: Brandi/ kauppanimi koko variantti yleisnimi. Esimerkeissä käytettävän vähittäistuotteen Tuotenimi: Maukas 150g kola täytekeksi.

 

Myyntierä, varastolava

Pakkaustyyppi esim. laatikko / lava.

Nimen muoto sama kuin vähittäistuotteella: Maukas 150g kola täytekeksi

Display (sisältää vain yhtä tuotetta)

Nimessä mainittava kaikissa kielissä DSP = display.

Nimen muoto: DSP Maukas 150g kola täytekeksi

Myymälälava, puolilava, teholava (sisältää vain yhtä tuotetta)

Pakkaustyyppi 800x600 mm lava. Nimessä mainittava PL = puolilava.

Nimen muoto: PL Maukas 150g kola täytekeksi
Varttilavan nimen muoto: VL Maukas 150g kola täytekeksi
Puolilavan nimen muoto: PL Maukas 150g kola täytekeksi
Toiminnallinen nimi: Puolilava, varttilava jne

 

Tehdaspakkaus

Nimessä mainittava TP = tehdaspakkaus.

Nimen muoto: TP Maukas 150g kola täytekeksi
Toiminnallinen nimi: tehdaspakkaus

 

Muutoshistoria

Päiväys Muutos
3.11.2017 Ohje päivitetty vastaamaan tuotetietopankin ominaisuuksia 8.11.2017 alkaen
17.2.2017 Nimitiedot ruotsiksi ja englanniksi annetaan GDSN standardin mukaisesti.
15.6.2016 Valmis