Myymälälavojen tietojen ilmoittaminen

Myymälälavojen pakkaushierarkian ilmoittamiseen muutos.

Aiemmin myymälälavat (1/2-, 1/3-, ¼-lavat) on perustettu pakkaushierarkiassa linkitettynä suoraan vähittäistuotteeseen.

Uusi ohjeistus muuttaa tätä linkitystä. Jatkossa myymälälavat sisältävät sitä tuotetta / pakkausta mikä on myymälälavalle pakattuna.

Esimerkki 1: Myymälälavalle pakataan myyntieriä, tällöin myymälälavan ’Sisältyvän tuotteen GTIN’ on tuon myyntierän/kuljetuspakkauksen GTIN ja ’Sisältyvien tuotteiden lukumäärä’ myyntierin määrä.

Esimerkki 2: Myymälälavalle pakataan suoraan vähittäistuotetta. Tuolloin myymälälavan ’Sisältyvän tuotteen GTIN’ on vähittäistuotteen GTIN ja ’Sisältyvien tuotteiden lukumäärä’ vähittäistuotteiden määrä.

Käyttöliittymässä voi uutta pakkaushierarkiarakennetta käyttää heti myymälälavoilla.
Integraatioilla tuotetietoja toimittavat toimittajat aloittavat uudella pakkaushierarkian rakenteella, kun muutokset on tehty järjestelmiin. Tämä pakkaushierarkian muutos voidaan yhdistää marraskuussa olevaan versiopäivitykseen.

Olemassa olevia myymälälavojen pakkaushierarkioita ei tarvitse muuttaa vastaamaan uutta ohjeistusta.

Takaisin uutishuoneeseen