Tavararyhmittely Synkassa

Synkan kautta on mahdollista välittää neljää eri tavararyhmittelytietoa, jotka ovat GPC-ryhmittely, UNSPSC-ryhmittely, CPV-koodi sekä Tullikoodi. Tässä uutisessa kerromme mitä eri tavararyhmittelyt ovat ja miten tuotetietojen vastaanottajat hyödyntävät kyseisiä tietoja.  

Kaikissa tavararyhmissä valitaan tuotteelle sitä parhaiten kuvaava tai lähinnä oleva arvo. Tietojen antamisessa tulee olla johdonmukainen ja käyttää samaa koodia samanlaisille tuotteille, sillä tämä helpottaa tuotetietojen päivittämistä. Esimerkiksi GPC-luokittelu päivitetään kahdesti vuodessa Synkan päivityksen yhteydessä -  toukokuussa ja marraskuussa.

GPC-ryhmittely

GPC on lyhenne sanoista Global Product Classification. GPC-ryhmittely kostuu Brick-koodista ja sitä tarkentavista attribuuteista. Tuotteen Brick-koodi on pakollinen tieto Synkassa, attribuutteja annetaan silloin kun ne tarkentavat ja antavat lisätietoja tuotteen Brick-koodista. Alkoholijuomalle voisimme esim. antaa Brick-koodin Viinit 10000276 ja hyödyntää attribuutteja kertoaksemme, viinin rypälelajista, viinin väristä, sen alkuperä sekä pullon suljentatavasta.

GPC_viinit

Brick-koodi ohjaa myös Synkassa annettavia tietoja. Brick-koodi joka viittaa elintarvikkeeseen aktivoi Synkassa tarkastussääntöjä jotka pakottavat antamaan mm. ravintosisältötietoja.

GPC-ryhmittelyn arvoja haet helposti käyttöliittymästä. Integraatioasiakkaille suosittelemme katsomaan excel-tiedostoa GPC-ryhmittelyn ohjesivulta 

UNSPSC-ryhmittely ja CPV-koodi

UNSPSC-ryhmittelyn arvo ja CPV-koodi annetaan molemmat tietokentässä Lisäluokittelu (id 3131). Lisäluokitteluun valitaan arvoksi joko UNSPSC tai CPV. Tämän jälkeen Lisäluokittelun arvoksi annetaan numeroarvo. 

UNSPSC on lyhenne sanoista United Nations Standard Products and Services. UNSPSC-ryhmittelyä käytetään Suomessa muun muassa valtion hankintojen yhteydessä.  Tarve UNSPSC-koodille Synkassa liittyy juuri valtion hankintoihin ja siksi tieto annetaan kaikille tuotteille. UNSPSC-koodin avulla valtio pystyy tekemään kilpailutuksia ja hankintoja mm. kaupparyhmiltä hyödyntäen UNSPSC-ryhmittelyn yhtenäistä tuoteluokittelua.

UNSPSC-ryhmittely löytyy kokonaisuudessaan täältä   

CPV on lyhenne sanoista Common Procurement Vocabulary. CPV-luokittelu on yhtenäinen hankintanimikkeistö, joka on pakollinen EU-ilmoituksissa. CPV-luokittelua käytetään julkisissa hankintailmoituksissa Euroopassa ja luokittelun avulla kaupparyhmät voivat tarjota tuotteita valtionhallinnolle.

CPV-luokittelu annetaan, mikäli tuotteen vastaanottaja sen tuotteille haluaa.

Luettelo käytettävistä CPV-koodeista on saatavilla EU-komission Sitemap-sivulta.

Tullikoodi

Tullikoodi annetaan kaikille tuotteille ja koodina käytetään tullin määrittelemiä, voimassaolevia koodeja. Tullinimikkeeksi annetaan 8-merkkinen numero EU-maista tuotaville tai niihin vietäville tuotteille. EU:n ulkopuolelta tuleville ja meneville tuotteille annetaan 10-merkkinen harmonisoitu tullinimike.

Tulli päivittää nimikkeistöä kerran vuodessa, ja on siksi tärkeää, että tavarantoimittajat tarkistavat vuosittain, että Synkassa olevien tuotteiden tullikoodit ovat ajan tasalla. 

Tullikoodia käytetään kaupparyhmien ulkomaanviennissä sekä viranomaisraportoinnissa. 

Takaisin uutishuoneeseen